Pob cofnod gan Website Administrator

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 11/01/2021

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Cymuned ar y 11eg o Ionawr 2021 ar y we am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu
e-bostio web@llanddewibrefi.org i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheiriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu byddianau personol.
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor ar y 14fed o Ragfyr 2020.
5 Materion yn codi o’r Cofnodion.
6 Materion Trafod.
7 Adroddiad Ariannol.
a. I gadarnhau taliadau.
b. Presept ac pendyrfynu Cyllid 2021/22.
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
Adroddiad  archwilio cyfrifon 2019/20.
10 Materion yn codi o Geredigion.
 b Cynllunio
1. A201012 Glamping Pod site yn Caeau ar bwys Pantyfod.
2. A201003 Nantllwyd, Soar y Mynydd, 20mm High lattice mast.
11 Materion yn codi o Pwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard.
13 Y Fynwent.
14 Unrhyw fater arall.
15 Dyddiad y Cyfarfod nesaf.

Cais Cynllunio: A201012

Rhif y Cais: A201012 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr O Jones
Dyddiad dilysu: 16/12/2020
Cynnig: Cais Llawn – Change of Use of Agricultural Land to Glamping Pod site
Lleoliad: Penlanwen, Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post: SY25 6PE.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Cais Cynllunio: A201003

Rhif y Cais: A201003 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): (Home Office)
Dyddiad dilysu: 26/11/2020
Cynnig: Cais Llawn; Gosod mast dellten 20m.
Lleoliad: Nantllwyd, Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post: SY25 6NP.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 09/11/2020

PDF Lawrlwytho PDF

866

Minutes of the Community Council Meeting held on 9th November 2020 on Zoom
Present:-
Councillors John Ll Griffiths(Chairman), Caryl Jones (Vice-Chair)  Eirwen James, Emmanuel Kincaid,  Lynet Pugh, Rhodri Evans, Dafydd Lloyd-Jones,  Beth Anthony, Enfys H Davies.

1. Apologies:- 
None.

2. Personal Matters.
Congratulations was given to Cllr Dafydd Lloyd-Jones and Delyth on becoming Grandparents. Condolences were given to Cllr Enfys H. Davies on the loss of her  Grandfather, and we wished Caryl Evans a speedy recovery after being in hospital.

3. Declaration of Interest
Cllr Beth Anthony declared her interest on Planning application No A200846 Bronberllan, Llanddewi Brefi and left the meeting during discussions.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Beth Anthony and seconded by Cllr Emmanuel Kincaid the Council passed the minutes for October 12th 2020.

5. Matters arising from the minutes

Nothing new

6.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road. Divert surface water towards stream.
c. White lines on junction by Ardwyn.
d. Road needs resurfacing between Bear House and Bethesda Chapel.

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.

6.3 Website
a. Post put up on Armistice Day.

867

6.4 The Pound Garden
a. Nothing New

6.5 Defibrillator

Defib A/c  balance £1,460.15

6.6 Standing Orders
Nothing new.

7. Financial Report
Current Account  £     52.06
High Int Acc  £5,152.63

a. Authorising Payments.

R. Evans Hedge Cutting Cemetery   £ 117.60
Poppy Appeal Wreath   £  45.00
L. Pugh cost of Flag    £  5.95
E. Kincaid cost of Zoom and Flag (Postage)   £ 58.21
Playsafety (Hall)   £ 115.80
Dwr Cymru(Hall)   £   78.06
S.S.E.(Hall)   £ 432.87
B.T Hall phone Bill   £   36.59

b. Paid In
Wreath  £  20.00
T. E. Jones Burials £1,900.00
T.E.Jones Burial £1,240.00

8. Correspondence.
None.

9. Reports
None.

10. Matters arising from Ceredigion
None.

868

b) Planning. No 200846 Bronberllan, Llanddewi Brefi.
The Council had no objections.

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee
The Hall Committee need to have an Extraordinary General Meeting and pass a resolution in order for the Council to become Sole Trustee of Llanddewi Brefi Village Hall and Recreation Ground.

12. Ysgol Henry Richard 3-16
Nothing to report.

13. Cemetery
Nothing new.

14. Any other matter.

 1. A Christmas tree will be put up on the square on the 5th December.
 2. New grit bin will be bought for Cysgod y Llan
 3. The best Christmas decorated House will be held this year as usual Entries to be in by the 12th and judging will be done that week and the result will be announced on the Website on the 19th December. The Councillors will provide the Hamper for the prize.
 4. Water on Pont Llanio Hill.
 5. The Council were informed that a new rail was being placed by the steps on footpath 48/18 next to Cysgod y Llan.

15. Date of next meeting 
14th December 2020

 

Syndicâd Olew 01/2021

Bydd y gorchymyn nesaf ar gyfer olew gwresogi yn cael ei osod ar 16eg o Ionawr 2021.

Os hoffech gael eich cynnwys yn y dosbarthiad nesaf, ychwanegwch eich manylion cyswllt â’r swm sy’n ofynnol, i’r rhestrau yn y New Inn (01974 298452), Foelallt Arms (01974 298306) neu Siop Brefi (01974 298240).

Golau Nadolig Gorau 2020

Llanddewi Brefi 2020

Llongyfarchiadau i John a Heather a’r teulu yn Ardwyn a diolch i David a Lara yn London House am feirniadu’r gystadleuaeth eleni.

Beirniadaeth:

“Yn ein barn ni yn Ardwyn roedd yr arddangosfa orau lle roedd golau hyfryd a dolen bert ar ddrws y ffrynt hefyd.

Roedd yn gystadleuaeth agos gyda’r Ddôl, Manyrafon a Dôl y Llan yn agos i’r brig. Roedd rhai o’r lleill heb fod ar eu gorau o achos y tywydd efallai.”

 

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 14/12/2020

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Cymuned ar y 14eg o Ragfyr 2020 ar y we am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu
e-bostio web@llanddewibrefi.org i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheiriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu byddianau personol.
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor ar y 9fed o Dachwedd 2020.
5 Materion yn codi o’r Cofnodion.
6 Materion Trafod.
7 Adroddiad Ariannol.
a. I gadarnhau taliadau.
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
Cynllunio
11 Materion yn codi o Pwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard.
13 Y Fynwent.
14 Unrhyw fater arall.
15 Dyddiad y Cyfarfod nesaf.

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 12/10/2020

PDF Lawrlwytho PDF

863

Minutes of the Community Council Meeting held on 12th October 2020 on Zoom
Present:-
Councillors John Ll Griffiths(Chairman), Caryl Jones (Vice-Chair)  Eirwen James, Emmanuel Kincaid,  Lynet Pugh, Rhodri Evans, Dafydd Lloyd-Jones,  Beth Anthony.

1. Apologies:- 
Councillor Enfys H. Davies apologised for her inability to attend.

2. Personal Matters.
None.

3. Declaration of Interest
None.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Dafydd Lloyd-Jones and seconded by Cllr Eirwen James the Council passed the minutes for September 7th 2020.

5. Matters arising from the minutes

 1. The cost of the Zoom Meetings will be £12.30 +V.A.T for the Council meetings
 2. The hedges have been trimmed back by the County Council.

6.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road. Divert surface water towards stream.
c. White lines on junction by Ardwyn.
d. Road needs resurfacing between Bear House and Bethesda Chapel.

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.

6.3 Website
a. Regulations need to be looked at.

6.4 The Pound Garden
a. Nothing New

864

6.5 Defibrillator

The Defibrillator is registered with national defibrillator network “The Circuit”. Although NHS Ambulance Services already have defibrillator databases for their area – The Circuit will connect them together to provide a single national view

Defib A/c  balance £1,460.15

6.6 Standing Orders
Nothing new.

7. Financial Report
Current Account  £     100.00
High Int Acc  £5,728.10

a. Authorising Payments.
E.M. Davies salary £ 500.00
Benjamin Grass Cutting £3,235.00

b. Paid In
Wreath  £  25.00

8. Correspondence.
Data Protection Fee renewal Direct Debit Form.

9. Reports
None.

10. Matters arising from Ceredigion

New Meithrin  Building proposed for Tregaron.
b. Planning: None.

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee
The matter of the Council taking over as Trustees was discussed. The Trustees on the Hall Committee need to pass a resolution and amend the constitution to that effect, and submit copies to the Charities Commission. After much discussion it was suggested that the Hall Committee need to have an Extraordinary General Meeting in the near future and bring their response back to the Community Council at the next meeting for discussion. The Council resolved to accept the position of Sole Trustee of the Village Hall Charity in principle, if that is the decision of the existing trustees.

865

12. Ysgol Henry Richard 3-16
Nothing to report.

13. Cemetery
It was passed that there will be no Armistice Day service  held this year  by the War Memorial due to the circumstances. The Chairman of the Council will represent the Village and place a Wreath of poppies at the base of  the monument.

14. Any other matter.

 1. The Council decided to place a Christmas tree as usual on the square beginning of December.
 2. New grit bin will be bought for Cysgod y Llan
 3. New Give Way sign needed by Pant Villa and 30 m.p.h limit sign needed on enetering the Village. Councillor Rhodri Evans will look into it.
 4. New Chevrons by Alltddu.
 5. The Council were informed that the Footpath from Gwarcoed to Pentre Richard has washed away.

15. Date of next meeting 
09th November 2020

 

Hysbysiad o Gyfarfod Cyffredinol Anghyffredin – Neuadd Bentref a Chaeau Chwarae Llanddewi Brefi

PDF Lawrlwytho PDF

NEUADD BENTREF A CHAEAU CHWARAE LLANDDEWI BREFI

(rhif elusen gofrestredig 523862)

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Anghyffredin o’r PWYLLGOR RHEOLI NEUADD BENTREF A CHAEAU CHWARAE LLANDDEWI BREFI ar y 30ain o Dachwedd 2020 am 7:30yh.  Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal o bell trwy Zoom; dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu e-bostio web@llanddewibrefi.org i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

 

AGENDA

 1. Croeso ac Ymddiheuriadau am Absenoldeb
 2. Esboniad o’r penderfyniad, cynigiwyd gan Rhodri Evans ac eiliwyd gan Bethan Anthony, i ddiwygio Dogfen Lywodraethu Neuadd Bentref a Chaeau Chwarae Llanddewi Brefi yr Pwyllgor Rheoli Ymddiriedolwyr presennol i Ymddiriedolaeth Unigol Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi. Mae copi llawn o’r penderfyniad ynghlwm wrth yr agenda hon.
 3. Unrhyw gwestiynau.
 4. Pleidleisiwch ar y Penderfyniad.
 5. Cau’r cyfarfod.

 

LLANDDEWI BREFI VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND MANAGEMENT COMMITTEE

Resolution to amend the Governing Document of Llanddewi Brefi Village Hall and Recreation Ground of the present Trustees and Management Committee to the Sole Trusteeship of Llanddewi Brefi Community Council. 30th November 2020.

“That under the powers given to them under Section 280 of the Charities Act 2011, and under clause 26 of the Scheme dated 10th October 2000 made by the Charity Commissioners For England And Wales, and being the Governing document (“the Governing Document”) relating to the Charity known as Llanddewi Brefi Village Hall and Recreation Ground (registered Charity number 523862) the Committee of Management and Trustees of Llanddewi Brefi Village Hall and Recreation Ground hereby make the following amendments to the provision of the Governing Document:-

(1) That having regard to the difficulties experienced in obtaining new members to serve on the Committee of Management as provided by Clause 7 of the Governing Document (whether they be elected, representative or co-optative) the Committee of Management shall henceforth consist of Llanddewi Brefi Community Council and its members for the time being and from time to time who shall have power to co-opt or elect such other persons to serve on the Committee of Management and for such length of time as shall in the sole discretion of the Community Council be deemed advisable and whether such other persons are nominated by or be representative of any organisation in the parish of Llanddewi Brefi and the surrounding neighbourhood as provided in Clause 9 of the Governing Document or independent of any such organisation.

(2) That clause 1 of the Governing Document that reads

“In this scheme:
“the area of benefit” means the parish of Llanddewi Brefi and the surrounding neighbourhood.
“the charities” means the charities identified at the beginning of this scheme.
“the charity” means the charity created by clause 2 of this scheme. “the committee” means the committee of management of the charity.
“the existing trustees” means the persons listed in part 1 of the schedule to this scheme.
“the members” means the members of the committee (who are the charity trustees of the charity) acting under this scheme.”

is amended to read

“In this scheme:
“the area of benefit” means the parish of Llanddewi Brefi and the surrounding neighbourhood.
“the charity” means Llanddewi Brefi Village Hall and Recreation Ground.
“the committee” means the committee of management of the charity.
“the Council” means Llanddewi Brefi Community Council.
“the members” means the members of the Council (as Sole Trustee of the charity) acting under this scheme.”

(3) That clause 2(2) of the Governing Document that reads

“(2) The charity will be administered by the existing trustees until the end of the first annual general meeting held under this scheme. They must administer the charity in accordance with the provisions of this scheme.”

is amended to read

“(2) The Charity and the charity property is to be administered by the Council as sole charity trustee in accordance with this Governing Document. The Council is the charity trustee within the meaning of Section 177 of the Charities Act 2011. The Council must act reasonably and prudently in all matters relating to the Charity and must always pursue the interests of the Charity to the exclusion of other Council interests”

(4) That the Governing Document shall henceforth be construed as if references to the Committee were references to Llanddewi Brefi Community Council.

(5) That clause 6 of the Governing Document that reads

“CUSTODIAN TRUSTEE

 1. Custodian trustee

The Community Council of Llanddewi Brefi will be the custodian trustee of the charity.”

is amended to read

“TRUSTEE

 1. Sole trustee

The Community Council of Llanddewi Brefi will be the Sole trustee of the charity.”

(6) That clause 7 of the Governing Document that reads

“7. Committee of management

(1) Subject as provided in clause 10, there should be:

11 elected members; and one appointed member for each of the organisations listed in clause 9 of this scheme.

(2) The members of the committee are the managing trustees of the charity.

(3) The term of office of all members will end at the end of the annual general meeting following the date on which they came into office. They may be re- elected or re-appointed.”

is amended to read

“7. Committee of management
(1) the Committee of Management shall consist of Llanddewi Brefi Community Council and its members for the time being and from time to time, together with such persons as the Council shall resolve to co-opt or elect”

(7) That clause 8 of the Governing Document that reads

“8. Elected members

(1) The elected members must be appointed at the annual general meeting.

(2) The appointment will be effective from the end of the annual general meeting at which the appointment is made.”

is deleted.

(8) That clause 9 of the Governing Document that reads

“9. Appointed members

(1) Each of the following organisations must appoint 1 appointed member:

The Community Council of Llanddewi Brefi
Eglwys Dewi Sant, Llanddewi Brefi
Bethesda Chapel, Llanddewi Brefi
Bethlehem Chapel, Llanddewi Brefi
Llanddewi Brefi Women’s Institute
Llanddewi Brefi Young Farmers Club
Llanddewi Brefi Senior Citizens Club
Llanddewi Brefi Football Club
Llanddewi Brefi Horse Race Committee
Llanddewi Brefi Welfare and Culture Committee

(2) Any appointment must be made according to the ordinary practice of the appointing body.

(3) An appointment must not be made more than 2 months before the annual general meeting.

(4) The appointment will be effective from the later of:

(a)  the end of the annual general meeting; and
(b)  the date on which the committee or their secretary or clerk are informed of the appointment.

(5) The person appointed need not be a member of the relevant appointing body.”

is deleted.

(9) That clause 10 of the Governing Document that reads

“10. Co-opted members

The committee may appoint not more than 2 co-opted members. The appointment must be made at a special meeting of the committee. The appointment will be effective from the end of that meeting until the end of the following annual general meeting.

is amended to read

“10. Co-opted members

The Council shall have power to co-opt or elect such other persons to serve on the Committee of Management and for such length of time as shall in the sole discretion of the Council be deemed advisable and whether such other persons are nominated by or be representative of any organisation in the parish of Llanddewi Brefi and the surrounding neighbourhood or independent of any such organisation.”

(10) That clause 12(3) of the Governing Document that reads

“(3) The committee must promptly report any vacancy in the office of appointed member to the body entitled to fill it.”

is deleted

(11) That clause 14 of the Governing Document that reads

“14. Termination of membership

A member will cease to be a member if he or she:

(1)  is disqualified from acting as a trustee by section 72 of the Charities Act 1993; or
(2)  is absent without the permission of the members from all their meetings held within a period of 6 months and the members resolve that his or her office be vacated; or
(3)  gives not less than one month’s notice in writing of his or her intention to resign (but only if at least one third of the total number of members will remain in office when the notice of resignation is to take effect).”

is deleted

(12) That clause 15 of the Governing Document that reads

“(1)  At their first meeting in each year after the annual general meeting the members must elect one of their number to be chairman of their meetings.

(2)  The members present at a meeting must elect one of their number to chair the meeting if the chairman is not present or the office of chairman is vacant.”

is amended to read

“(1)  Meetings shall be chaired by the chairman of the Council.

(2)  The members present at a meeting must elect one of their number to chair the meeting if the chairman is not present.”

(13) That Clause 19 that reads

“(1)  Subject to sub-clause (2) below, no business may be transacted at a meeting unless there are present at least one-third of the total number of members.”

(2) If there are fewer than one third of the total number of members in office, the committee may take such action as is required for the purpose of filling vacancies in its number, but it may not do any other business.”

is amended to read

“(1) No business may be transacted at a meeting unless there are present at least one-third of the total number of members of the Council and in no case shall the quorum of a meeting be less than three.

(2) If a meeting is or becomes inquorate no business shall be transacted and the meeting shall be closed. The business on the agenda for the meeting shall be adjourned to another meeting.”

(14) That Clause 20 (1) that reads

“(1)  Every matter must be decided by majority decision of the members present and voting at a duly convened meeting of the committee.”

is amended to read

“(1)  Every matter must be decided by majority decision of the Council members present and voting at a duly convened meeting of the committee.”

(15) That clause 21 of the Governing Document that reads

“21. Recording of meetings

The committee must keep a proper record of its meetings. The record must be retained by:

(1)  the secretary; or

(2)  another suitable person appointed by the committee to do so

who must allow the members access to it.

is amended to read

“21. Recording of meetings

Decisions of the Council as sole trustee of the Charity shall be recorded in a minute book and books of account shall be provided and kept by the Clerk to the Council.”

(16) That clause 23 of the Governing Document that reads

“23. Annual general meeting

(1) There must be an annual general meeting of the charity in September of each year, or as soon as possible thereafter.

(2) All inhabitants of the area of benefit of 18 years and upward must be allowed to attend and vote at the meeting. The committee may allow inhabitants who are under 18 to attend (but not vote at) the meeting.

(3) The first annual general meeting after the date of this scheme must be called by the existing trustees within 12 months of that date. Every other meeting must be called by the committee.

(4) Public notice of the meeting must be given in the area of benefit at least 14 days before the meeting.

(5) The chairman of the existing trustees will chair the first meeting. The chairman of the committee will chair subsequent meetings. The persons present must elect one of their number to chair the meeting if the chairman is not present. The vice-chairman will chair the meeting if the chairman is not present. The persons present must elect one of their number to chair the meeting if neither the chairman and vice-chairman are present.

(6) At the meeting the committee must present the report and accounts for the last financial year. The existing trustees will present the report and accounts to the first meeting.

(7) Every matter must be decided by majority decision of those present and voting. The chairman of the meeting may cast a second or casting vote only if there is a tied vote.”

is amended to read

“23. Annual general meeting

(1) There shall be an annual general meeting in connection with the Charity which shall be held in such month of the year as the Council shall determine provided that annual general meetings must be held not more than fifteen months after the holding of the preceding annual general meeting.

(2) All inhabitants of the area of benefit of 18 years of age and upward shall be entitled to attend the annual general meeting and any special meetings.

(3) Public notice of every annual general meeting and any special meetings shall be given in the area of benefit at least 14 days before the date thereof.

(4) The chairman of annual general meetings shall be the chairman for the time being of the Council, but if he or she is not present before any other business is transacted, the persons present shall appoint a chairman of the meeting.

(5) The business of an annual general meeting shall be the presentation by the Council of the report and accounts of the Charity for the preceding year and such other business as the chairman shall allow.”

(17) That clause 24 of the Governing Document that reads

“24. Transfer of property

(1) The Official Custodian for Charities is discharged from his trusteeship in respect of the land numbered 1 in part 2 of the schedule to this scheme.

(2)  The title to the land numbered 1 in part 2 of the schedule to this scheme is transferred by this scheme to the custodian trustee in trust for the charity.

(3)  The title to the land numbered 2 in part 2 of the schedule to this scheme was transferred by a scheme of 18 March 1974 to the custodian trustee in trust for the charity.”

is amended to read

“24. Transfer of property

(1) The Official Custodian for Charities was discharged by a scheme of 10 October 2000 from his trusteeship in respect of the land numbered 1 in part 2 of the schedule to this Governing document.

(2)  The title to the land numbered 1 in part 2 of the schedule to this Governing document was transferred by a scheme of 10 October 2000 to Llanddewi Brefi Community Council as the custodian trustee in trust for the charity.

(3)  The title to the land numbered 2 in part 2 of the schedule to this Governing document was transferred by a scheme of 18 March 1974 to Llanddewi Brefi Community Council as the custodian trustee in trust for the charity.”

(18) That clause 26 of the Governing Document that reads

“26. Amendment of scheme

(1) Subject to the provisions of this clause, the provisions of this scheme may be amended.

(2) The committee may resolve to add the names of other organisations operating in the area of benefit to ‘the list in clause 9 of this scheme. The resolution must be passed at an ordinary meeting of the committee by not less than two thirds of the members of the committee.

(3) Any other amendment must be made by a resolution passed at the annual general meeting. The notice of the meeting must include notice of the resolution, setting out the terms of the amendment proposed.

(4) The committee must not make any amendment which would:

(a) vary this clause;

(b) vary the definitions clause and clause 4 (objects clause);

(c) confer a power to dissolve the charity;
(d) enable permanent endowment of the charity to be spent.

(5) The prior written approval of the Commissioners must be obtained to any amendment which would:

(a)  vary the composition of the committee or the terms on which the members hold office (other than amendments made under sub-clause (2) of this clause);

(b)  vary clause 13 of this scheme (Members not to have a personal interest);

(c)  change the name of the charity;

(d)  vary the powers of investment exercisable by the committee.

(6) The committee must:

(a)  promptly send the Commissioners a copy of any amendment made under sub-clause 3 of this clause; and

(b)  keep a copy of any such amendment with this scheme.”

is amended to read

“26 Power of amendment

(1) The Council (subject to the provisions of this clause) may from time to time amend the trusts if they are satisfied that it is expedient in the interests of the charity to do so.

(2) The Council must not make any amendment which would have the effect directly or indirectly of:

(a)  Altering or extending the purposes of the charity;

(b)  Authorising the Council to do anything which is expressly prohibited by the trusts of the charity;

(c)  Causing the charity to cease to be a charity at law;

(d)  Altering or extending the power of amendment that is conferred by this clause.

(3) The Council must obtain the prior written approval of the Commissioners before making any amendment which would have the effect directly or indirectly of:

(a)  Enabling them to spend permanent endowment or capitalise income of the charity;

(b)  Conferring a benefit of any kind on all or any of the current members or their successors;

(c)  Varying the name of the charity.

(4) A decision to make an amendment must be approved at an annual general meeting of the charity at which:

(a)  At least 14 clear days’ public notice has been given in the area of benefit, the notice stating the business to be considered; and

(b)  Such amendments are approved by a two-thirds majority of the inhabitants of the area of benefit present and voting at the meeting.

(5) The Council must:

(a)  Prepare a written memorandum of each amendment, which must be signed at the meeting at which the amendment is made by the person chairing the meeting;

(b)  Send to the Commissioners a certified copy of the memorandum within three months of the date of the meeting; and

(c)  Retain the memorandum as part of the governing document.”

(20) That Part 1 of the Schedule to the Governing Document “Existing trustees” is deleted.

(21) That apart from the above-mentioned amendments the object, provisions, rules and regulations contained and set forth in the Governing document remain unchanged.

 

Chairman

30th November 2020

Sul y Cofio 2020

Cafodd torchau eu gosod wrth y gofeb bore yma gan Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi ac Ysgol Henry Richard.

 • Llanddewi Brefi War Memorial

Dyma enwau y rhai a aberthodd eu bywydau dros ein gwlad yn y ddau ryfel byd:

 • Private David B. Jones, Graigddu; 2nd Welsh Fusiliers. Ar goll yn Dardanelles, Ebrill 1915  – Yn 25 oed
 • Lance Corporal Morgan D. Price, Grey House; Royal Welsh Fusiliers, Loos. Medi 25, 1915 – Yn 39 Oed.
 • Corporal Thomas John Davies, Tymawr; 15th Welsh Regiment, Mametz Wood. Gorffenaf 10, 1916. – Yn 25 Oed.
 • Captain David Jones, Wern; 10th Welsh Regiment, Mametz Wood. Gorffenaf 12, 1916 – Yn 23 Oed.
 • Corporal  John Pates, Coedygof; South Lancashire Regiment, Mametz Wood. Gorffenaf 15,  1916 – Yn 26 Oed.
 • Private William Daniel Williams, Bryndewi; South Wales Borderers, Mametz Wood. Gorffenaf 25, 1916. – Yn 24 Oed
 • Private David Lloyd, Esgairgarn; 15th Cheshire Regiment, Guillemont. Awst 20, 1917. – Yn 26 Oed
 • Private Evan Davies, Rhoslwyn; Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry, St Quentin. Mawrth 21, 1918 – Yn 22 Oed.
 • Sergeant John Morgan Davies, Brynteify; Royal Welsh Fusiliers, Bouzincourt. Ebrill 22, 1918 – Yn 22 oed.
 • Sapper Daniel Evan Evans, Maesyfelin; Royal Engineers, Etaples. Hydref 12, 1918 — Yn 29 oed.
 • Private Zaccheus Williams, Brynambor; 2nd 19th Battalion London Regiment, A fu farw yn Yr Aifft. Hydref 12, 1918. Yn 32 Oed.
 • Private John H. Lloyd,  Rhysgog; Labour Corps. A fu farw yn Ysbyty Wrecsam. Tachwedd 26, 1918 – Yn 36 Oed.
 • Signalman Albert Ernest William Taplin, Clothhall Fach; Royal Navy, Ysbyty Lerpwl. Nadolig 1940 –  Yn 21 Oed.
 • Gunner David Thomas Jones, Waunclawdd; Royal Artillery, Crete. Mehefin 2, 1941 – Yn 25 Oed.
 • Marine George Randolph Jones, Hillside; Royal Marines Tobruk. Medi 14, 1942. – Yn 28 Oed.
 • Lance Corporal John William Jones, Rockhouse; Queen’s Royal Regiment, Yr Eidal. Tachwedd 24, 1942 – Yn 28 Oed.
 • Lance Sergeant Thomas Jones, Wern; East Surrey Regiment, Tunisia. Ebrill 13, 1943. – Yn 24 Oed.

Cofadail i’n cyfoedion – iaith hiraeth
Erys byth yn ffyddlon;
Dolen serch – ardal yn sôn
Am aberth mawr ei meibion.

“Ni heneiddiant hwy, fel ni a adawyd,
Ni ddwg oed iddynt ludded, na’r blynyddoedd gollfarn mwy.
Pan êl yr haul i lawr, ac ar wawr y bore,
ni a’u cofiwn hwy,
ni a’u cofiwn hwy.”

“They shall grow not old, as we that are left grow old,
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun, and in the morning,
We will remember them,
We will remember them”

 

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 10/02/2020

PDF Lawrlwytho PDF

853

Minutes of the Community Council Meeting held on 10th February 2020 at the Community Centre

Present:-

Councillors John Ll Griffiths(Chairman),  Eirwen James, Emmanuel Kincaid,  Dafydd  Lloyd-Jones,  Enfys H Davies, Rhodri Evans, Beth Anthony.

1. Apologies:- 
Councillors Caryl H Jones and Cllr Lynet Pugh apologised for their inability to attend.

2. Personal 
None.

3. Declaration of Interest
Councillor Emmanuel Kincaid declared his interest regarding the application for planning No A190990 Cox Wood Llangybi.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Emmanuel Kincaid  and seconded by Cllr Enfys H. Davies the Council authorised the Chairman to sign the minutes of Community Council meeting held on 13thJanuary 2020.

5. Matters arising from the minutes

 1. The matter of diverting the water up on Quar Road is being looked at within the Planning Department of Highways.
 2. The Council re-issued a cheque for £250.00 to Ser Dewi for a donation as the original one can’t be found.

6.1.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road. Divert surface water towards stream.
c. White lines on junction by Ardwyn and Pont Llanio Hill

d. Road needs resurfacing between Bear House and Bethesda Chapel

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.
b. Hedges need cutting back from Cysgod Y Llan  to Llwyndewi.

854

6.3 Website
a. Nothing new.

6.4 The Pound Garden
a. Nothing new.

6.5 Defibrillator
Defib A/c £ 1,692.00
Pads Bought £ 71.85
Left in Account £ 1,620.15

6.6 Standing Orders
Nothing new.

7. Financial Report
Proposed budget for 20/21 was presented for consideration at the next meeting.

 Current Account £ 100.00
 High Int Acc £ 3,997.21

a. Authorising Payments.

Clwb Ffrindiau donation £ 150.00
Beddfeini Hafod Burials £ 2,080.00
Krystal Hostings Ltd £ 47.99
Krystal Hosting Ltd  Domain Renewal £ 14.39

b. Paid In

G.Price Undertakers £ 520.00

8. Correspondence.
1. Request for a donation from Ceredigion 2020 International Sheep Dog Trials.
2. Request for a donation from Cymdeithas Dinasyddion Hyn Llanddewi Brefi. The Council decided to donate £150 .00.
3. A letter from Hywel Dda University Health Board regarding the out of Hours Service.
4. A letter from Highway Services re Tywi Timber Transport Forum meeting on 25/09/19 discounting alternative routes for lorries to avoid Llanddewi Brefi. NRW are writing to Ben Lake with minutes and maps of routes.
Council resolved to write to Ben Lake and Highways confirming that existing

855

forest roads already connect the mountain road to Ffarmers with Sarn Helen and Cwm Brefi roads.

9. Reports
The Council were informed that Councillor Emmanuel Kincaid attended an Area Committee meeting in Aberaeron with One Voice Wales.

10. Matters arising from Ceredigion
Ceredigion County Council have been discussing the Budget for 2020/2021.

b. Planning

a)Planning Application No A190990 Land to the South of Cox Wood Llangybi. Proposal  Use of land for siting six shepherd huts as tourist accommodation and turning area. The Council decided to send a letter to object the planning because of the danger of the entrance on to the Main road.

b) The Council also discussed a Planning application No A170414 Pencefn Dryscol for Retention of Anaerobic Digester and slurry tank related developments. which was originally dated 15/05/2017 and the Council decided to re-send the letter that was originally sent  in 2017 with their concerns.

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee
The Community Council have taken over the contract for the Hall Phone and Broadband.

12. Ysgol Henry Richard 3-16
Nothing new.

13. Cemetery
The Council received one tender for the Grass Cutting Contract from Ms. C Benjamin which the Council accepted.

14 Eisteddfod 2020
Nothing new.

15. New Policy
Translation in progress,

16. Any other matter
a) A request was made regarding allotments for the Village.

856

b) It was decided to report to Ceredigion Coast & Country that there are low branches on Vicarage footpath.
c) Ras Gwyl Dewi will be held on March 8th in Llanddewi Brefi.

17. Flood resilience Group 
Nothing new.

18. Date of next meeting   9th March 2020

Date                                     Sign

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 07/09/2020

PDF Lawrlwytho PDF

860

Minutes of the Community Council Meeting held on 7th September 2020 on Zoom

Present:-
Councillors John Ll Griffiths(Chairman), Caryl Jones (Vice-Chair)  Eirwen James, Emmanuel Kincaid,  Lynet Pugh, Rhodri Evans, Enfys H Davies, Dafydd Lloyd-Jones.

1. Apologies:- 
Councillor Beth Anthony  apologised for her inability to attend.

2. Personal Matters.
Congratulations was given to Cllr Dafydd Lloyd-Jones and family on the  birth of a grandson. The Council wished a speedy recovery to Mr. John Collins after his operation.

3. Declaration of Interest
None.

4. Minutes
The Council passed the minutes for 9th March.

5. Matters arising from the minutes
None.

6.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road. Divert surface water towards stream.
c. White lines on junction by Ardwyn.
d. Road needs resurfacing between Bear House and Bethesda Chapel.

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.

6.3 Website
a. Regulations need to be looked at.

6.4 The Pound Garden
a. Nothing New

861

6.5 Defibrillator
Defib A/c  £1,620.15
Battery bought  £ 160.00
Left in Account £1,460.15

6.6 Standing Orders
Nothing new.

7. Financial Report
Current Account  £     90.40
High Int Acc  £6,986.83

a. Authorising Payments.
Defibrillator Battery £ 160.00
Beddfeini Hafod £1,160.00

b. Paid In
Burial Fees £  580.00
Western Power £    15.19
B.T. Wayleave £      4.80

 

8. Correspondence.
Letter from Ben Lake regarding funding for updating Broadband connection.

9. Reports
None.

10. Matters arising from Ceredigion
b. Planning: None.

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee
The Village Hall Committee asked if the Council could take over as Custodial Trustees as most of the Committee wished to resign. The Council discussed the matter and are making enquiries to the Charities Commission  to see what the next procedure will be. Councillor E.Kincaid has been elected to deal with this procedure and report back to the Council.

862

12. Ysgol Henry Richard 3-16
Nothing to report.

13. Cemetery
The Council received  a complaint regarding a grave being opened on a Sunday. The Clerk will discuss the matter with the Grave diggers and also about doing a contract with them.
The Council will ask Mr. Richard Evans to cut the Cemetry Hedge.

14. Any other matter.
a. The Council have decided for this year to not have a Service by the war Memorial on Armistace  Day because of the present situation but will place 1 Wreath from the Council at the base of the War Memorial. The Clerk will inform all Committees that are involved every year and if they so wish can donate money to the British Legion.
b. The Council have been informed that people are taking ownership of the Leet.
c. The Council were informed that no Hedge cutting had been done in this area on the main roads.
d. The Council are happy to pay the cost of the Zoom meetings while we are under restrictions. The Cost is £12. 30 + V.A.T. a month.

15. Date of next meeting 
12th October 2020