Cod Ymddygiad

O dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, y mae’n rhaid i bob Cyngor Sir a Chyngor Cymuned fabwysiadu Cod Ymddygiad.

Y mae’n ofynnol i holl aelodau etholedig a chyfetholedig Cynghorau Sir a Chynghorau Cymuned ymrwymo i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad y mae eu hawdurdod wedi ei fabwysiadu.

PDF Lawrlwytho PDF

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: Saesneg