Pob cofnod gan Website Administrator

Swydd wag – Clerc y Cyngor Cymuned 12/2021

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi Community Council

Hysbyseb Swydd / Job Advert

Clerc / Clerk

18 awr y mis / 18 hours a month

Dyddiad cau / Closing date –

Dydd Llun, 6 Rhagfyr, 2021

Monday, 6 December, 2021

Mae disgrifiad swydd ar gael oddi wrth y Swyddog Ariannol Cyfrifol, Emmanuel Kincaid.

A job description is available from the Responsible Financial Officer, Emmanuel Kincaid.

01974 298728

07974 940687

clerk@llanddewibrefi.org

Ceisiadau trwy lythyr i‘r Swyddog Ariannol Cyfrifol.

Applications by letter to the Responsible Financial Officer, Llanddewi Brefi Community Council, Y Glyn, Llanddewi Brefi, Tregaron. SY25 6RL.

Cais Cynllunio: A210950

Rhif y Cais:A210950 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr):Mr Guto Davies
Dyddiad dilysu:08/11/2021
Cynnig:Cais Llawn – Temporary siting of a caravan for habitation whilst building a dwelling.
Location:Land Adjacent To Bethlehem Chapel Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post:SY25 6RN
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio: 

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 08/11/2021

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun, Tachwedd 8, 2021 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu o bell e-bostio web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 Derbyn ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgan buddiannau personol.
4 Cadarnhau cofnodion y Cyngor Cymuned Hydref 11 & 25, 2021.
5 Materion yn codi o’r cofnodion.
6 Trafod ail-hysbysebu swydd y clerc.
7 Adroddiad ariannol .
  a I gadarnhau taliadau.
    i. Zoom – £43.17
    ii. Padiau diffibriliwr – £86.40
  b Ystyried cynigion cyllidebol cychwynnol ar gyfer 2022-2023 a chynnig sylwadau cyn cytuno ar gynigion cyllideb terfynol yn Rhagfyr, 2021.
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
  a Cynllunio.
11 Adroddiad byr am y Neuadd a’r Cae Chwarae.
12 Cystadleuaeth y Golau Nadolig a threfniadau’r Ŵyl.
13 Ysgol Henry Richard.
14 Y fynwent a Sul y Cofio.
15 Seddau a Meinciau – cynnal a chadw.
16 Unrhyw fater arall.
17 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 25/10/2021

PDF Lawrlwytho PDF

899

Minutes of the Community Council Meeting held on 25th October 2021.
Present:-

Councillors: Eirwen James (Chair), Caryl H Jones (Vice Chair), Emmanuel Kincaid, Lynet Pugh, Dafydd Lloyd-Jones, Rhodri Evans, John Ll Griffiths, Pat Parry (as Councillor following agenda item 7).

1. Apologies:- 
Apologies were received from Councillors Beth Anthony and Enfys Hatcher Davies.

2. Personal Matters.

Wishing Sion Gwilym speedy recovery.

Congratulations to Caryl H Jones on her appointment as Chairperson for YFC Cymru.

3. Declaration of Interest
Cllr. Emmanuel Kincaid declared interest in items 5 & 6 on the agenda.

4. To review temporary arrangements for the carrying out of the duties of the Clerk as Proper Officer and Responsible Financial Officer

Resolved that Minutes for the meeting would be taken by Lynet Pugh.

One Voice Wales (OVW) advise that the Chair of the Council should not be appointed as either Responsible Financial Officer (RFO) or Proper Officer, and that the risks of appointing a Councillor as RFO must be assessed.

Proposed by Rhodri Evans that Emmanuel Kincaid be considered for the role of RFO. Cllr. Kincaid has recently attended training with OVW in Law, Local Government Finance, and the Council’s role as Employer, and has previously prepared budget statements in consultation with the former Clerk. 

Resolved in accordance with Standing Order 16a that Cllr. Kincaid should take on the role of Responsible Financial Officer.

Caryl H Jones, as Vice Chair, was unable to consider the role of Proper Officer due to current commitments, and members proposed that Rhodri Evans be considered for this post.

Resolved that Cllr. Evans should act as Proper Officer for the Council.

Resolved that both these appointments would be on an unpaid basis, and will be reviewed in January 2022.

900

5. Meet the candidates for the Casual Vacancy

Emmanuel Kincaid left the meeting. 

Pat Parry from Ochor Garth Fach, Llanddewi Brefi, introduced herself to the councillors. Pat has lived in the village for just over a year and is very enthusiastic to support and contribute to community life.

6. Voting on co-option.
Following a vote, Council resolved to co-opt Pat Parry as Councillor.

7. Declaration of Successful Candidate Duly Elected and Declaration of acceptance of office.

Emmanuel Kincaid re-entered the meeting.

Pat Parry was declared duly elected to the Community Council and was officially welcome by the Chair after signing the Declaration of Acceptance of Office, witnessed by the Proper Officer.

8. Budget review and consideration of requests for financial support:

Under Financial regulation 4.2, ‘No expenditure may be authorised that will exceed the amount provided in the revenue budget for that class of expenditure other than by resolution of the Council, or duly delegated committee.’, and in accordance with regulation 4.9, ‘Changes in earmarked reserves shall be approved by Council as part of the budgetary control process.’

After considering the Budget forecast for 2021-22, and the legal basis for future Council spending, Council resolved to transfer earmarked reserves from the Memorial paving repair budget to the budget for financial assistance.

Resolved to make the following payments under the well-being powers in s.2 of the Local Government Act 2000, in response to requests received for financial assistance:

a) YFC – Fireworks display – Agreed to donate £600

b) Cylch Ti a Fi – Agreed to donate £300

9. A.O.B:

a) Lynet Pugh to contact Moody Cow to arrange Christmas dinner for the 10/12/21. If this venue not available to contact Granell, Llanwnen.

b) A letter was received from Ceredigion County Council regarding Clerk’s contact information for the issue of Precept forms for 2022-23. As decided at the meeting on 11/10/2021, Emmanuel Kincaid would receive this correspondence via the official Llanddewi Brefi Clerk’s email address.

901

10. Date of next meeting 

Monday 8th November 2021.

Caryl H Jones to bring a laptop to ensure that anyone wishing to join the meeting remotely via Zoom would be able to attend. 

Cllr Eirwen James

Chair

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 11/10/2021

PDF Lawrlwytho PDF

896

Minutes of the Community Council Meeting held on 11th October 2021 on Zoom. 
Present:-

Councillors Eirwen James (Chair), Caryl H Jones (Vice Chair), Emmanuel Kincaid, Beth Anthony, Lynet Pugh, Dafydd Lloyd-Jones, Rhodri Evans, John Ll Griffiths.

1. Apologies:- 
Councillor Enfys Hatcher Davies apologised for her inability to attend.

2. Personal Matters.

3. Declaration of Interest
Cllr. Emmanuel Kincaid (MK) declared an interest in item 5.

4. To consider temporary arrangements for the carrying out of the duties of the Clerk as Proper Officer and Responsible Financial Officer
Resolved that MK should monitor the Clerk’s email for correspondence. For this evening’s meeting it was agreed that CH would take minutes from the meeting, EJ as Financial Officer, and EJ to respond to any Ceredigion Planning responses.

5. To consider any applications for the Casual Vacancy
MK declared interest and left the meeting during discussion. It was notified to councillors that one candidate no longer wished to be considered for the vacancy. Was agreed to meet other candidates as a ‘meet and greet’. 25th October.

6. To consider any applications for the post of the Community Council Clerk.
Unfortunately, no applicants applied for the job of the Clerk. EJ had approached One Voice Wales for advice, which was to contact local Clerks and advertise the position with One Voice Wales and SLCC (Society of Local Council Clerks). It was agreed to contact local Clerks from the C.C.C website to see if there would be any interest. RE mentioned a potential candidate, and would speak to them by the next meeting.

7. To confirm minutes of the meeting held on the 13th September 2021:
On the proposition of Cllr. John Griffiths and seconded by Cllr. Emmanuel Kincaid the Council authorised the Chair to sign the minutes of the Community Council meeting held on the 13th September 2021.

8. Matters arising from the minutes:
MK – Hirer’s documentation will be placed on the website during the next week. Paint for re-spraying defibrillator cabinet has been ordered, and the repaired flag has been placed on the pole near Hyfrydle. 14.1 – Christmas Dinner – Anwen in Tregaron not opening for Christmas, and Moody Cow’s menu not out for another few weeks. Agreed that EJ would circulate menu from Moody Cow once received.

897

9.Financial report and authorisation of payment:
No balances from Clerk. MK ran through budget outcome to end of March 2021, and a forecast to March 2022– with them shown on screen. As these were not circulated prior to the meeting they will be sent out with the next agenda for review. With Hybrid meetings still required – grants to be looked at for funding for Zoom Calls.
Payments:
Defibrillator Pads: £86.40.
Data Control Registration with ICO: £35

10. Correspondence:
Letter received from Angharad Lloyd Jones, regarding starting a Cylch Ti a Fi in Llanddewi-Brefi hall from the 5th November.
Letter Received from Llanddewi-Brefi YFC (RE and CH declared interest) – YFC holding annual Fireworks display again this year and asking for support financially. Was suggested to support, subject to budget review and consideration at an extra meeting. DLJ proposed, EJ seconded.
Letter received from C.C.C regarding burial and cremation of Under 18s – no charge for these.

Update from John Evans PCSO – Nothing to report at the moment.

11. Reports:
No reports

12. Matters Arising from Ceredigion:
RE updated on Phosphate levels in Ceredigion

a) Planning A210823: Noted
b) Planning A210837: MK declared interest and left the meeting during discussion. All councillors happy. Email to be sent to support.

13.Report on Hall and Recreation Ground:
2 quotes for windows and doors received so far, waiting for 3rd. Playground inspection report received. Skateboard park on red, therefore to be looked at immediately. Agreed to be placed on next Hall committee agenda. 100 Club to be drawn at next hall committee, any unpaid to be given to LP.

14. Christmas Lights Competition and Festive Arrangements:
Repair to xmas lights power supply not possible, MK to order replacement, approx. £160 – all agreed. EJ to speak to Glesni in regards to electricity from the Foelallt Arms as usual. Christmas Tree to be had on the square again this year – Richard Elliot to be approached for the tree. 3rd December for putting tree up.
Competition to be held again this year, Entries close 17th December. Results on carol singing night 20th December at 6pm. Items for winning hamper to be chosen by LP – Contribution of £5 each from councillors.

15. Ysgol Henry Richard:
Nothing to report

898

16. Cemetery and Remembrance Sunday:
13 wreaths ordered. EJ will distribute. Carwyn Arthur will take the sermon at Capel Bethesda in the morning, followed by service at the Memorial after 10:45 on 14th November. Flowers in cemetery – EJ to have a look at them. Benches to be put away over winter and re-painted in Spring. Richard Evans to cut hedges as usual – CH to pass message on.

17. Grass Cutting – Paths:
All done

18. A.O.B –
18.1. Closure of Foelallt Arms on Friday 16th October, sad event for the whole village

18.2. Wheelie Bins for hall – CH and MK to sort

18.3. Defibrillator – EJ to check with Glesni that Foelallt Arms is still happy with supplying electricity.

18.4. RE congratulated CH on becoming Wales YFC Chairman

18.5. Lay-by near Foelallt Farm becoming a problem – CCC to look at the situation

18.6. Cattle Crossing Sign at Wern Newydd still missing

18.7. Hunt on Boxing Day – LP to approach Gogerddan Hunt

19. Date of next meeting 
Extra meeting 25th October – Council, followed by Hall Committee meeting as sole trustee (not open to the public). Next ordinary Council meeting 8th November.

Meeting Closed: 9:30pm

 

Cllr Eirwen James

Chair

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 25/10/2021

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun Hydref 25ain 2021 yn y Ganolfan Gymunedol am 7 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu o bell e-bostio web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 Derbyn ymddiheuriadau
2 Materion Personol.
3 Datgan buddiannau personol.
4 Adolygu trefniadau dros dro ar gyfer cyflawni dyletswyddau’r Clerc fel Swyddog Priodol a Swyddog Ariannol Cyfrifol.
5 Cwrdd â’r ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag achlysurol.
6 Pleidleisio ar gyfethol.
7 Datganiad o’r ymgeisydd llwyddiannus a etholwyd yn briodol, a datganiad o dderbyn swydd.
8 Adolygiad o’r gyllideb a ystyried ceisiadau am gymorth ariannol:
  a CFfI – Arddangosfa tân gwyllt.
  b Cylch Ti a Fi.
9 Unrhyw fater arall.
10 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi  gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Cais Cynllunio: A210837

Rhif y Cais:A210837 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr):E H Jones
Dyddiad dilysu:24/08/2021
Cynnig:Cais Llawn – Erection of an agricultural building for storage of feed and equipment.
Location:Land North Of Bronbyrfe, Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post:271748.47, 252728.46
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio: 

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 11/10/2021

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Cymuned Nos Lun Hydref 11eg 2021 ar y we am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu
e-bostio web@llanddewibrefi.org i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheiriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgan buddianau personol.
4 I ystyried trefniadau dros dro ar gyfer cyflawni dyletswyddau’r Clerc fel Swyddog Priodol a Swyddog Ariannol Cyfrifol.
5 Trafod ceisiadau’r ‘lle gwag’.
6 Trafod y ceisiadau am swydd Clerc Y Cyngor Cymuned.
7 I gadarnhau cofnodion y Cyngor Cymuned Medi 13eg 2021.
8 Materion yn codi o’r Cofnodion.
8 Adroddiad ariannol a chadarnhau taliadau.
10 Gohebiaeth.
11 Adroddiadau.
12 Materion yn codi o Geredigion.
 a Cynllunio; A210823 – Canolfan Cymunedol Llanddewi Brefi, amnewid ffenestri a drysau.
 b Cynllunio; A210837 – Tir i’r Gogledd o Bronbyrfe, Llanddewi Brefi, adeilad amaethyddol.
13 Adroddiad byr am y Neuadd a’r Cae Chwarae.
14 Cystadleuaeth y Golau Nadolig a threfniadau’r Ŵyl.
15 Ysgol Henry Richard.
16 Y Fynwent a Sul y Cofio.
17 Torri porfa-llwybrau.
18 Unrhyw fater arall.
19 Dyddiad y Cyfarfod nesaf.

Syndicâd Olew 10/2021

Bydd y gorchymyn nesaf ar gyfer olew gwresogi yn cael ei osod ar 16eg o Hydref 2021.

Os hoffech gael eich cynnwys yn y dosbarthiad nesaf, ychwanegwch eich manylion cyswllt â’r swm sy’n ofynnol, i’r rhestrau yn y New Inn (01974 298452), Foelallt Arms (01974 298306) neu Siop Brefi (01974 298240).

Cais Cynllunio: A210823

Rhif y Cais:A210823 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr):E James (Llanddewi Brefi Village Hall & Recreation Ground)
Dyddiad dilysu:23/08/2021
Cynnig:Cais Llawn – amnewid ffenestri a drysau.
Location:Neuadd Y Pentre Llanddewi Brefi, Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post:SY25 6RX.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio: 

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 13/09/2021

PDF Lawrlwytho PDF

893

Minutes of the Community Council Meeting held on 13th September 2021 on Zoom. 
Present:-

Councillors Eirwen James (Chair), Emmanuel Kincaid, Beth Anthony, Lynet Pugh, Dafydd Lloyd- Jones, Rhodri Evans, John Ll Griffiths.

1. Apologies:- 
Councillors Caryl Haf Jones and Cllr Enfys H Davies apologise for their inability to attend.

2. Personal Matters.
The Council congratulated Teleri Griffiths on being appointed prefect in year 11.

3. Declaration of Interest
Cllr Emmanuel Kincaid declared interest regarding the vacant seat.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Dafydd Lloyd-Jones and seconded by Cllr Beth Anthony the Council passed the minutes for 12th July 2021.

5. Matters arising from the minutes
It was decided to hold a meeting with the applicants for the Vacant seat on the 27th September 2021.

6. Matters to discuss.
(a) There were no applicants for the post of Clerk. It was decided to advertise again.

6.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road. Trenches need to be cleared. Top of  bridlepath meets Quarry road Gully.
c. White lines on junction by Ardwyn.
d. Road needs resurfacing between Bear House and Bethesda Chapel.


894

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.

6.3 Website
a. Covid risk assessment for Hall, plus Hirer’s documentation to be put on the website.

6.4 The Pound Garden
a. Nothing New

6.5 Defibrillator
Defib A/c  £1,460.15
Checking the Defibrillator list:
September – Eirwen James
Cllr Kincaid will re-spray the cabinet.

6.6 Standing Orders
Nothing new.

7. Financial Report
Current Account  £     100.00
High Int Acc   £13,835.57

a. Authorising Payments.

 • Mrs E.M.Davies – Salary ……………………………………………………  £   500.00
 • Mr Dilwyn Benjamin – Grass cutting …………………………………..  £3,235.00

b. Paid In
None.

8. Correspondence.
A report from PCSO John Evans regarding what has been happening in the village over the summer.

9. Reports
Cllr Emmanuel Kincaid reported that free training was available with One Voice Wales.


895

10. Matters arising from Ceredigion
Nothing.

b) Planning.
Forestry road has been passed.

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee
Hall has re-opened. Measures put in place for safe use of the hall. Associations can reconvene, but all hirer’s will have to accept the new conditions of hire and carry out a COVID risk assessment for their events.

12. Ysgol Henry Richard 3-16
Nothing new.

13. Cemetery
It was decided to hold the Remembrance Day service by the monument as usual.

14. Any other matter.

 1. It was decided to have our Christmas dinner and the Clerk’s retirement dinner at the end of November.
 2. Flag needs to be replaced on the pole in the village.

15. Flood resilience group
Nothing new.

16. Date of next meeting 

11th October 2021