Pob cofnod gan Website Administrator

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 08/07/2019

PDF Lawrlwytho PDF

836

Minutes of the Community Council Meeting held on 08th July 2019 at the Community Centre

Present:-
Councillors John Ll Griffiths(Chairman), Rhodri Evans, Eirwen James, Emmanuel Kincaid, Dafydd Lloyd-Jones, Enfys H Davies, Lynet Pugh.
Also present was PCSO John Evans.

1. Apologies:- 
Councillors Caryl Jones and Cllr Beth Anthony apologised for their inability to attend.

2. Personal 
None.

3. Declaration of Interest
None.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Dafydd Lloyd Jones and seconded by Cllr Rhodri Evans the Council authorised the Chairman to sign the minutes of Community Council meeting held on 10th June 2019.
5. Matters arising from the minutes

 1. The Council informed Ceredigion County Council regarding the Vacant Seat on Llanddewi Brefi Community Council . Public Notices are on display in the Village.

6.1.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road. Divert surface water towards stream.
c. White lines on junction by Ardwyn and Pont Llanio Hill

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.
b. Tree on Pont Llanio Hill.
c. Triangular Sign showing junction by Tymawr entrance.

6.3 Website
a. Nothing new.

837

6.4 The Pound Garden
Nothing new.

6.5 Defibrillator
Defib A/c £ 1,692.00
Pads Bought £ 71.85
Left in Account £ 1,620.15

6.6 Standing Orders
Nothing new.

7. Financial Report
The Council authorised the Chairman to sign the Audit papers for 2018/19 after making sure they were correct.

Current Account £ 91.70
Business Res A/c 5,196.23   (includes the Defib. a/c)

a. Authorising Payments.

Hall committee donation £ 300.00

b. Paid In

T.E.Jones  Burial Fees £ 840.00
 Armistice  Day wreath £ 25.00
 T E.Jones Burial Fees £ 600.00
 C.T.Evans Burial of ashes £ 60.00

8. Correspondence.

 1. An Invitation to Councillors to attend the Official opening of Henry Richard School
 2. A request for a donation from the Hall Committee towards the Carnival. The Council donated £300.00

9. Reports
Councillors attended the Proclamation Ceremony for the Eisteddfod 2020 at Cardigan.

838

10. Matters arising from Ceredigion
The Council were informed that the Toilet strategy would be going through at the end of the month.

b. Planning
Planning application for Llety Poeth has gone through.

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee

The Council have been in discussion with B.T. for the Hall Phone and Broadband.
In regarding taking over the line. This will be reviewed in February.
The Council have signed the Felling Licence application on behalf of the Hall Committee for cutting the trees down behind the hall.

12. Ysgol Henry Richard 3-16

Official opening on by First Minister Mr. Mark Drakeford on the 11th July.

13. Cemetery

Nothing to report.

14 Eisteddfod 2020

Councillors attended the Proclamation Ceremony held in Cardigan.
Mr and Mrs Yeomans of Efail LLanio opened up their Gardens for the public on July 28th and some of the money will go towards the Eisteddfod Fund.

15. New Policy
Will be sorted in the future.

16. Any other matter

 1. The Council were informed that there is great concern regarding the Logging lorries coming through the village and damaging properties.
 2. A request has been made to clear the yard at the Village School.

17. Flood resilience Group
Nothing new.

18. Date of next meeting   9th September 2019

A special meeting regarding the Grant for Ser Dewi was held at the Community Centre on Monday 12th August 2019

Present: Councillor John Ll Griffiths,(Chair), Caryl H Jones(Vice-chair), Rhodri Evans, Emmanuel Kincaid, Lynet Pugh, Enfys H Davies, Beth Anthony.

1. Apologies
Councillor Dafydd Lloyd Jones apologised for his inability to attend.

2. Declaration of Interest
Councillor John Ll Griffiths and Cllr Emmanuel Kincaid declared their interest and left the room regarding the planning application No A190449 to extend Gogoyan Caravan Park.
The Council had no objection.

3. To apply for Grant for Ser Dewi
The Council agreed to apply for a 100% Grant Funding for Ser Dewi through Sport Wales Place for Sport Fund.
The application with 3 tenders for the work.
The Grant is needed for improvement to the changing facilities and referee room.
It was proposed as a motion and all Councillors were unanimous .

 

Date                                     Sign

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 09/09/2019

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 9fed o Fedi 2019 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 8fed o Orffenaf 2019. Ac hefyd cadarnhau cofnodion y cyfarfod ar 12fed Awst 2019.
5 Materion yn codi or Cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Gofaleth Coed a Chloddie.
6.3 Y We.
6.4 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.5 ‘Defibrillator’
6.6 Model Rheolai
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio; A190545, Graig.
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16.
13 Y Fynwent.
14 Eisteddfod 2020.
15 Polisi Newydd.
16 Unrhyw fater arall.
17 Trefnu pwyllgor llifogydd.
18 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cais Cynllunio: A190545

Rhif y Cais: A190545 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr Dave Wright
Dyddiad dilysu: 04/07/2019
Cynnig: Cais Deiliaid Tŷ; Demolition of existing garage and erection of an extension.
Lleoliad: Graig, Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post:  SY25 6PF.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Cais Cynllunio: A190449

Rhif y Cais: A190449 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr John Griffiths
Dyddiad dilysu: 01/08/2019
Cynnig: Cais Llawn; Extension to existing caravan park to include 4 no. touring pitches, 2 no. glamping pods and installation of package treatment plant.
Lleoliad: Gogoyan Caravan Park, Llandewi Brefi, Tregaron.
Côd post:  SY25 6NZ.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

HYSBYSIAD CYHOEDDUS – Sedd Wag Achlysurol

CYNGOR CYMUNED LLANDDEWI BREFI

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod yna sedd wâg achlysurol yn y swydd o gynghorydd ar Gyngor Cymuned Llanddewi Brefi.

Medr unrhyw ddeg etholwr yn ardal etholiadol Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi ddymuno etholiad i lenwi’r sedd wâg drwy hysbysiad yn ysgrifenedig wedi ei gyfeirio a’i drosglwyddo i’r Swyddog Canlyniadau yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, ar, neu cyn 07/08/2019.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r rhybudd o wefan Cyngor Sir Ceredigion

PDF Lawrlwytho PDF – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – Rhybudd Cyhoeddus 18-07-2019

Cyfle i ddweud eich dweud am y Cynllun Datblygu Lleol newydd

Dechreuoedd ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd (LDP2) ar 28 Mehefin 2019.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn croesawu sylwadau oddi wrth y cyhoedd ac unrhyw un sydd â diddordeb neu fudd yn y maes hwn a’i effaith ar Geredigion. 

Ar yr un pryd â’r ymgynghoriad ynghylch y strategaeth a ffefrir, mae’r Cyngor yn cyhoeddi ail wahoddiad i berchnogion tir gyflwyno manylion safleoedd (‘Safleoedd Ymgeisiol’) i’w hystyried fel tir datblygu yng nghyfnod nesaf y cynllun. Yn benodol, byddai’r Cyngor yn croesawu safleoedd sy’n gysylltiedig â’r Canolfannau Gwasanaeth arfaethedig sydd wedi’u rhestru yn y strategaeth a ffefrir. Mae gwybodaeth ynglŷn â’r drefn ar gyfer cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i’w gweld ar wefan y Cyngor.

Bydd yr ymgynghoriad yn para tan hanner dydd ar 12 Medi 2019. I ddarllen fwy, cliciwch yma: http://ow.ly/NmXe50uTsJr

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 10/06/2019

PDF Lawrlwytho PDF

832

Minutes of the Community Council Meeting held on 10th June 2019 at the Community Centre

Present:-
Councillors John Ll Griffiths(Chairman), Caryl Haf Jones (Vice-Chair), Rhodri Evans, Eirwen James, Emmanuel Kincaid, Dafydd Lloyd-Jones.
Also present was PCSO John Evans.

1. Apologies:- 
Councillor Enfys H. Davies and Cllr Lynet Pugh apologised for their inability to attend.

2. Personal 
The Council congratulated Mared Lloyd-Jones on being Deputy Ambassador for the Ceredigion Y.F.C. Congratulations was also given to recital group from Tregaron school for winning in the Urdd National Eisteddfod they were taught by Cllr Enfys H Davies. Also John and Menna Griffiths attended a garden party at Buckingham Palace.
Congratulations was given to Ser Dewi on winning the South Cards Cup.

3. Declaration of Interest
None.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Eirwen James and seconded by Cllr Emmanuel Kincaid the Council authorised the Chairman to sign the minutes of Community Council meeting held on 13th May 2019.
5. Matters arising from the minutes

 1. It was decided that a payment of £50. 00 would be made to Mr Gareth Jones for the Audit for 2108/19.
 2. Cllr Dafydd Lloyd Jones complained about the letter that was received by the Hall Committee requesting the Financial Audit of the Hall, as most of the Councillors are on the Hall Committee.

6.1.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road.

833

c. Road  at Tyncornel.
d. Ruts on Pont Llanio Road.
e. White lines on junction by Ardwyn and Pont Llanio Hill

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.
b. Tree on Pont Llanio Hill.

6.3 Website
a. Nothing new.

6.4 The Pound Garden
Nothing new.

6.5 Defibrillator
Defib A/c £ 1,692.00
Pads Bought £ 71.85
Left in Account £ 1,620.15

6.6 Standing Orders
Council resolved to suspend Standing orders 18 (d) (ii),(iii), &(iv).
and Financial regulation 11.1 (d)
To allow submission of application for grant funding before deadline.

7. Financial Report

Current Account £ 100.00
Business Res A/c £6,367.79   (includes the Defib. a/c)

a. Authorising Payments.

Cllr E. Kincaid Chairmans allowance £ 50.00
E.M.Davies £ 500.00
Hall Committee Phone Bill £ 595.55
 Mr Gareth Jones Audit £ 50.00

b. Paid In

Western Power £ 15.19

834

8. Correspondence.

 1. Income and Expenditure accounts of the Fuel Allotment Charity
 2. A letter from Ceredigion National Eisteddfod for two representatives to attend the Proclamation Ceremony.
 3. Request regarding the Cambrian Mountains discovery map . Would the Council be interested second print themed on the Year of the Great Outdoors 2020.

9. Reports
Cllr Rhodri Evans attended a meeting regarding the swimming pool at Tregaron. Consultation is out now.

10. Matters arising from Ceredigion
The Council were informed that Llangeitho and Llanddewi brefi remain in the same Ward. Cllr Peter Davies is the new Chair of  Ceredigion County Council  and Cllr Gareth Davies is Vice-chair .

b. Planning
None

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee

The Council have been in discussion with B.T. for the Hall Phone and Broadband in regarding taking over the line.

Hall Committee will speak to CAVO regarding getting a lease for the Football pitch for Ser Dewi.

12. Ysgol Henry Richard 3-16

Nothing to report.

13. Cemetery

Clear Soil in Cemetery.

14 Eisteddfod 2020

An invite to the Proclamation Ceremony.

15. New Policy
Will be sorted in the future.

835

16. Any other matter

 1. Bush needs cutting back at 2 Heol y Gorwydd..
 2. Energy workshop 2-7 in the village hall on 18th June..
 3. The Council will have to sign the licence for cutting the trees  down behind the Hall.

17. Flood resilience Group
It was decided that the Chair, Vice-chair, Emmanuel Kincaid and  Eirwen James be on the committee group.

18. Date of next meeting   8th July 2019

19. A special meeting regarding the Grant for Ser Dewi was held at the Community Centre on Monday 24th June 2019

Present: Councillor John Ll Griffiths,(Chair), Caryl H Jones(Vice-chair), Rhodri Evans, Emmanuel Kincaid, Lynet Pugh, Enfys H Davies, Eirwen James, Beth Anthony, Dafydd Lloyd Jones.

1. Apologies

None

2. To apply for Grant for Ser Dewi

The Council agreed to apply for a 100% Grant Funding for Ser Dewi  through Sport Wales Place for Sport Fund.

The application had to be in by Friday 28th June with 3 tenders for the work.

The Grant is needed for improvement to the changing  facilities and referee room.

It was proposed as a motion and all Councillors were unanimous .

 

Date                                     Sign

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 08/07/2019

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 8fed o Orffenaf 2019 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 10fed o Fehefin 2019. Ac hefyd cadarnhau cofnodion y cyfarfod ar 24 Fehefin 2019.
5 Materion yn codi or Cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Gofaleth Coed a Chloddie.
6.3 Y We.
6.4 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.5 ‘Defibrillator’
6.6 Model Rheolai
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16.
13 Y Fynwent.
14 Eisteddfod 2020.
15 Polisi Newydd.
16 Unrhyw fater arall.
17 Trefnu pwyllgor llifogydd.
18 Dyddiad y cyfarfod nesaf.