Maes Parcio

Car Park

Lleolir y maes parcio ger canol y pentref rhwng yr Eglwys a Neuadd y Pentref. Mae bwrdd gwybodaeth gerllaw sy’n amlinellu ychydig fanylion am hanes y pentref. Lleoliad banc ailgylchu gwydr y pentref.
Mae toiledau cyhoeddus ddim pell o sgwar y pentref oddi ar y B4343, i’r dde o sgwar y pentref.

Polisi Maes Parcio’r Gymuned

  • Maes Parcio Cymunedol yw hwn, er lles y trigolion i gyd ac ymwelwyr â’r pentref.
  • Mae’r cyfleuster yn gymorth i gadw heolydd cul y pentref hanesyddol hwn yn glir a diogel.
  • Peidiwch â pharcio loriau mawr na threlyrs yn y maes parcio gan ei fod yn gymharol fach ac nad yw’n addas ar gyfer cerbydau heblaw ceir a faniau bach.
  • Maes parcio ar gyfer defnydd tymor byr yn unig yw hwn, peidiwch â chamddefnyddio’r cyfleuster os gwelwch yn dda.
  • Cynlluniwyd y polisi hwn i ganiatau mynediad teg i’r holl ddefnyddwyr.

Map Lleoliad

To see this map cookies and javascript must be enabled. If you are still having trouble after having checked both of these please contact us using the link at the top of the page

This page is also available in: English