Hysbysiadau

Hysbysiadau

Cau Ffyrdd 02/2024 – 03/2024
 
Cau Ffyrdd B4343 – 07/02/2024
 
CYTUNDEB TORRI PORFA 2024
 
HYSBYSIAD AM GWBLHAU ARCHWILIAD AC AM YR HAWL I AROLYGU’R COFNOD BLYNYDDOL COFNOD BLYNYDDOEDD AM Y FLWYDDYN YN GORFFEN 31 MAWRTH 2023
 
Syndicâd Olew 10/2023
 
Cau’r Ffyrdd – U1519 Pantglas
 
Is-etholiad Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi 2023 – Canlyniad y Bleidlais
 
Cynnig Belltown Power ar gyfer Hyb Ynni Gwynt Waun Maenllwyd
 
Syndicâd Olew 07/2023
 
Is-etholiad Llanddewi Brefi 2023 – Datganiad o’r Bobl a Enwebwyd a Hysbysiad o Bleidlais
 
Hysbysiad Archwilio 2023
 
Is-etholiad Llanddewi Brefi 2023