Ceisiadau Cynllunio

Mae Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi yn ymgynghori ar bob cais cynllunio yn yr ardal. Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi’r canllawiau canlynol i hwyluso â gwneud sylwadau:

Ymatebion Ymgyngoriad Gynllunio – Nodiadau Cyfarwyddyd

Pryd I gyflwyno sylwadau ar gais cynllunio:

 • Ni ellir cyflwyno sylwadau ond yn ystod y cyfnod ymgynghori
 • Gellir cyflwyno sylwadau cyffredinol
 • Serch hynny, mae sylwadau sy’n bendant o blaid neu yn erbyn unrhwy gais yn fwy defnyddiol
 • Mae’n rhaid rhoi sail cynllunio’n adolygu’r holl sylwadau
 • Fodd bynnag, ni fydd modd ystried ond materion cynllunio perthnasol

Mae sail cynllunio berthnasol yn cynnwys:

 • Maint a graddfa’r datblygiad arfaethedig
 • Ei ddyluniad a’I olwg
 • Effaith ar y tirlun, adeiladau eraill, coed a/ neu nodweddion eraill o bwyd
 • Bod y datblygiad arfaethedig yn ormesol neu’n bwrw cysgod
 • Unrhyw golli preifatrwydd neu fwy o edrych dros eiddo arall
 • Y possibilrwydd y bydd mwy o sŵn ac aflonyddwch

Ni fyddai’r materion canlynol yn cyfrif fel sail cynllunio berthnasol fel arfer:

 • Effaith ar werth eiddo
 • Colli golygfa
 • Anghydfod ynghylch perchnogaeth tir
 • Ffafriaeth dros ddatblygiad arall
 • Cystadleuaeth I fusnesau sydd eisoes yn bod neu fusnesau eraill
 • Amgylchiadau personol yr ymgeisydd

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr isod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Archif Cais Cynllunio

Rhif y Cais: A150920
Ymgeisydd(wyr): Mr D Lloyd-Jones
Dyddiad dilysu: 21/12/2015
Cynnig: The development comprises the creation of a new 186m2 wildlife pond on improved grassland, together with two picnic tables and seating areas and a new field gate under the Welsh Government Glastir sustainable land management scheme.
Lleoliad: Land adj. to Pistyll Gwyn Farm, Llanddewi Brefi, Tregaron (NGR 256609 255860).
Côd post:
Rhif y Cais: A150775
Ymgeisydd(wyr): Mr Jones
Dyddiad dilysu: 02/12/2015
Cynnig: Retention of agricultural general purpose building
Lleoliad: Pistyll Gwyn Farm, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6UJ
Rhif y Cais: A150808
Ymgeisydd(wyr): Mr & Mrs D & C Edwards
Dyddiad dilysu: 05/11/2015
Cynnig: Small scale Micro Hydro HEP scheme and associated works
Lleoliad: Ty’n y Cornel, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post:
Rhif y Cais: A150176
Ymgeisydd(wyr): Mr A Jones
Dyddiad dilysu: 13/04/2015
Cynnig: Erection of an agricultural/ Horticultural shed
Lleoliad: Pant y Garth, LLanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6UH
Rhif y Cais: A150078
Ymgeisydd(wyr): Mr John Edwards
Dyddiad dilysu: 27/02/2015
Cynnig: The erection of 2 single storey sheds with lean-to roofs for the storage of both agricultural and non-agricultural items in connection with the applicant’s business as a general builder, and the existing use of the site for keeping animals.
Lleoliad: Cae Bach, New Inn, Llanddewi Brefi
Côd post:
Rhif y Cais: A140849
Ymgeisydd(wyr): Mr E Jones
Dyddiad dilysu: 28/01/2015
Cynnig: High head micro hydro scheme, consisting of an intake, forebay tank, pipeline and turbine house
Lleoliad: Foelallt Farm, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6SB
Rhif y Cais: A141004
Ymgeisydd(wyr): Mr R Cutter
Dyddiad dilysu: 17/12/2014
Cynnig: Proposed building for inert waste treatment facility to produce soil substitute and aggregate
Lleoliad: Abercoed Quarry, Tregaron
Côd post:
Rhif y Cais: A140870
Ymgeisydd(wyr): Mr D Benjamin
Dyddiad dilysu: 22/10/2014
Cynnig: Erection of a dwelling, garage and associated works
Lleoliad: Pant Villa, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6UQ
Rhif y Cais: A140585
Ymgeisydd(wyr): Mrs A Sanders
Dyddiad dilysu: 02/10/2014
Cynnig: Carport between side wall of house and existing boundary wall
Lleoliad: Tanllan, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6RL
Rhif y Cais: A140733
Ymgeisydd(wyr): Mrs P Mason
Dyddiad dilysu: 26/09/2014
Cynnig: Install an external BioMass pellet boiler to provide central heating and hot water including the installation of radiators (Listed Building)
Lleoliad: 3 Penuwch Street, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6RZ
Rhif y Cais: A140710
Ymgeisydd(wyr): Mrs P Mason
Dyddiad dilysu: 26/09/2014
Cynnig: Install an external BioMass pellet boiler to provide central heating and hot water including the installation of radiators
Lleoliad: 3 Penuwch Street, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6RZ
Rhif y Cais: A140714
Ymgeisydd(wyr): Mrs C H Jones
Dyddiad dilysu: 19/09/2014
Cynnig: Replacement windows
Lleoliad: Llanddewi Brefi Village Hall, Penuwch Street, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post: SY25 6RX
Rhif y Cais: A140398
Ymgeisydd(wyr): Mr DJ Evans
Dyddiad dilysu: 27/05/2014
Cynnig: Retention of a two storey extension
Lleoliad: Llanio Fawr, Tregaron
Côd post:
Rhif y Cais: A140378
Ymgeisydd(wyr):
Dyddiad dilysu: 19/05/2014
Cynnig: Singel BT Telecommunication DSLAM Cabinet
Lleoliad: Site opposite Pant Villa, Llandewi Brefi, Tregaron
Côd post:
Rhif y Cais: A140389
Ymgeisydd(wyr): Mrs D Richards
Dyddiad dilysu: 08/05/2014
Cynnig: Erection of an agricultural shed for sheep housing
Lleoliad: Werncoli, Llanfair Clydogau
Côd post:
Rhif y Cais: A140283
Ymgeisydd(wyr): Mr D Benjamin
Dyddiad dilysu: 17/04/2014
Cynnig: Variation of Condition 3 of A100622 (Erection of a dwelling) to extend time for submission of reserved matters
Lleoliad: Pant Villa, Llanddewi Brefi
Côd post: SY25 6UQ
Rhif y Cais: A140168
Ymgeisydd(wyr): Mr I Williams
Dyddiad dilysu: 03/03/2014
Cynnig: Formation of forest road and part upgrade to access
Lleoliad: Nant Llwyd Plantation, Nr. Soar Chapel, Tregaron
Côd post:

This page is also available in: English