Gwybodaeth

Mae cysylltiadau â gwefannau eraill (yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni fydd Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth ar y gwefannau hynny.

Gwasanaethau

Cysylltiadau allanol:

Gwasanaeth Swyddfa’r Post Symudol

Gyferbyn â’r Ysgol Gynradd, Llanddewi Brefi. SY25 6RW.

Maw 3.15yp – 4.30yp
Mer 1.30yp – 3.15yp
Gwe 11.15yb – 12.30yp
Gwasanaethau Bancio Symudol

Maes Parcio, Ffordd Abergwesyn, Tregaron. SY25 6NB.

NatWest Bank

Maw 10.50yb – 11.35yp

Lloyds Bank

Iau 1.15yp – 2.30yp

Cyfeiriadur Lleol

Llwybrau Troed

This page is also available in: English