Gwybodaeth

Mae cysylltiadau â gwefannau eraill (yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni fydd Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth ar y gwefannau hynny.

Gwasanaethau

Cysylltiadau allanol:

Gwasanaeth Swyddfa’r Post Symudol

Gyferbyn â’r Ysgol Gynradd, Llanddewi Brefi. SY25 6RW.

Maw
Mer 12:50 – 14:20
Gwe
Gwasanaethau Bancio Symudol

Maes Parcio, Ffordd Abergwesyn, Tregaron. SY25 6NB.

NatWest Bank

Maw 10.50yb – 11.35yp

Lloyds Bank

Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i atal dros dro.

Cyfeiriadur Lleol

Llwybrau Troed

This page is also available in: English