Neuadd Bentref Llanddewi Brefi a Chaeau Chwarae

Facebook link

Lleolir Neuadd y Pentref i gyfeiriad y De oddi ar y ffordd sy’n mynd am Ffarmers. Y Cyngor Cymuned yw Unig Ymddiriedolwr elusen Neuadd y Pentref; mae’r Cyngor yn rhedeg y neuadd ac yn dal y tir a’r adeiladau.

Cyfleusterau

   • Neuadd a’r llwyfan – nifer o leodd 120.
   • Ystafell ganol – nifer y seddau 80.
   • Band Llydan ‘Superfast’.
   • Cegin/ Dŵr oer a poeth, wrn.
   • Stafell Snwcer
   • Stafelloedd newid a chawod
   • Maes Parcio – 25 car a pharcio anabl
   • Arddangosfa ryngweithiol SMART 75″. Mae’n addasadwy o ran uchder ac mae cyfrifiadur (gan gynnwys Microsoft Office 2021 -Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher & Access)a chamera fideo-gynadledda ynghlwm wrth y system.
   • Mae camera fideo GoPro Max ar gael hefyd, gyda mast lefel uchel i recordio digwyddiadau awyr agored

Cost Llogi

– Ebrill 2023

Cost Llogi i’r gymuned (mewn cronfachau – tu allan i’r plwyf) – bob sesiwn 4 awr:

Neuadd  
– hyfforddiant/ cyfarfodydd £30 (£60)
– digwyddiadau mawr neu partïoedd £50 (£100)
Ystafell ganol efo’r gegin £20 (£40)
Stafell Snwcer £5 (£10)
Stafelloedd newid £10 (£20)

Cyswllt i’r neuadd:

Ysgrifennydd: Manny Kincaid
Post: Glyn, Llanddewi Brefi, Tregaron SY25 6RL.
Ffôn: 01974 298728
Ebost: neuaddhall@llanddewibrefi.org
Llogi ac Allweddau: Heather & John Collins
Ardwyn, Llanddewi Brefi, Tregaron. SY25 6RL.
Ffôn: 01974 299498

Map Lleoliad

Yn ôl i’r brig

This page is also available in: English