Neuadd Bentref Llanddewi Brefi a Chaeau Chwarae

Facebook link

Lleolir Neuadd y Pentref i gyfeiriad y De oddi ar y ffordd sy’n mynd am Ffarmers. Y Cyngor Cymuned yw’r Ymddiriedolwyr Gwarchodol. Mae Pwyllgor Rheoli yn rhedeg y Neuadd sy’n cynnwys aelodau grwpiau lleol gan gynnwys aelod o’r Cyngor Cymuned.

Cyfleusterau

   • Neuadd a’r llwyfan – nifer o leodd 120.
   • Ystafell ganol – nifer y seddau 80.
   • Ystafell Bwyllgor – Cyfleusterau TG a Band Llydan.
   • Cegin/ Dŵr oer a poeth, wrn.
   • Stafell Snwcer
   • Stafelloedd newid a chawod
   • Maes Parcio – 25 car a pharcio anabl

Mae gan y Neuadd Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac Thystysgrif Tân.

Cost Llogi

– Mawrth 2016

Cost Llogi i’r gymuned (mewn cronfachau – tu allan i’r plwyf) – bob sesiwn 4 awr:

Neuadd £20 (£40)
Ystafell ganol £10 (£20)
Ystafell Bwyllgor £7 (£14)
Cegin £5 (£10)
Stafell Snwcer £5 (£10)
Stafelloedd newid £10 (£20)

Cyswllt i’r neuadd:

Ysgrifennydd: Manny Kincaid
Post: Glyn, Llanddewi Brefi, Tregaron SY25 6RL.
Ffôn: 01974 298728
Ebost: neuaddhall@llanddewibrefi.org
Llogi ac Allweddau: Heather & John Collins
Ardwyn, Llanddewi Brefi, Tregaron. SY25 6RL.
Ffôn: 01974 299498

Map Lleoliad

Yn ôl i’r brig

To see this map cookies and javascript must be enabled. If you are still having trouble after having checked both of these please contact us using the link at the top of the page

This page is also available in: English