Cyllid

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi:-
Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2018

PDF Mantolen 2017-18 (lawrlwytho PDF)

PDF Datganiad Cyfrifyddu 2017-18 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2017

PDF Mantolen 2016-17 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2016

PDF Mantolen 2015-16 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2015

PDF Mantolen 2014-15 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2014

PDF Mantolen 2013-14 (lawrlwytho PDF)

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: Saesneg