Cyllid

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi:-
Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2023

PDFCyngor Cymuned Llanddewi Brefi – Lwfansau a Gyhoeddir – 2023

PDFAdroddiad blynyddol y Cyngor 2022/23

PDFTystysgrif ac adroddiad archwyliad Archwilydd Cyffredinol Cymru 2022-23 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2022

PDFCyngor Cymuned Llanddewi Brefi – Lwfansau a Gyhoeddir – 2022

PDFAdroddiad blynyddol y Cyngor 2021/22

PDFTystysgrif ac adroddiad archwyliad Archwilydd Cyffredinol Cymru 2021-22 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

PDFCyngor Cymuned Llanddewi Brefi – Lwfansau a Gyhoeddir – 2021

PDF Datganiad Cyfrifyddu 2020-21 (lawrlwytho PDF)

PDF Tystysgrif ac adroddiad archwyliad Archwilydd Cyffredinol Cymru 2020-21 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

PDF Datganiad Cyfrifyddu 2019-20 (lawrlwytho PDF)

PDF Tystysgrif ac adroddiad archwyliad Archwilydd Cyffredinol Cymru 2019-20 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2019

PDF Mantolen 2018-19 (lawrlwytho PDF)

PDF Datganiad Cyfrifyddu 2018-19 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2018

PDF Mantolen 2017-18 (lawrlwytho PDF)

PDF Datganiad Cyfrifyddu 2017-18 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2017

PDF Mantolen 2016-17 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2016

PDF Mantolen 2015-16 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2015

PDF Mantolen 2014-15 (lawrlwytho PDF)

Datganiadau ariannol am y flwyddyn ddaeth i ben 31 Mawrth 2014

PDF Mantolen 2013-14 (lawrlwytho PDF)

 

This page is also available in: English