Llwybrau Troed

Coronafeirws (COVID-19)

Mae rhai o’r llwybrau hyn yn croesi buarthau ffermydd ac yn mynd yn agos iawn at gartrefi pobl a’u teuluoedd. Cofiwch fod y rhain yn amgylcheddau gwaith ac y bydd ffermwyr yn hynod o brysur ar yr adeg hon o’r flwyddyn, yn gofalu am eu hanifeiliaid ac yn wyna.

O’r herwydd, anogwn chwi yn gryf i ystyried defnyddio llwybrau eraill yn yr ardal wrth i chi wneud un math o ymarfer corff y dydd, ymarfer corff y dylech ei wneud ar eich pen eich hun neu gydag aelodau eraill o’ch cartref, yn unol â chanllawiau’r llywodraeth ar hylendid a chadw pellter cymdeithasol.

Allwedd

Llinell goch ddi-dor: llwybr cerdded;

Llinell ddi-dor lliw fuchsia: llwybr ceffyl;

Llinell werdd ddi-dor: cilffordd gyfyngedig;

Llinell las ddi-dor: cilfordd ar agor i bob traffig.

Cliciwch ar hawl tramwy i weld manylion.

Credydau a phrint mân

Mae’r map ar y wedudalen hon wedi ei gynhyrchu gan www.rowmaps.com.
Mae’r map sylfaenol wedi ei ddarparu gan
OS OpenSpace
ac o dan hawlfraint y Goron © a hawliau bas data Arolwg Ordnans 2012.
Rhyddhawyd manylion hawliau tramwy dan drwydded gan awdurdodau lleol. Defnyddir y data i gynhyrchu’r llinellau lliw.
Map diffiniol yr awdurdod yw ffynhonnell awdurdodol eu hawliau tramwy.
Er gwybodaeth yn unig y cynhwysir manylion manylion y rhwydwaith hawliau tramwy a dehongliad o’r map ydyn nhw nid y Map Diffiniol ei hun. Ni ddylid dibynnu arno i benderfynu ar safle neu aliniad unrhyw hawl tramwy cyhoeddus.
At ddibenion cyfreithiol, nid yw data awdurdod yn disodli eu map diffiniol a gall newidiadau fod wedi eu gwneud i’r Map Diffiniol sydd heb eu cynnwys yn y data.
Gall ceisio gweld y data hwn gyda mwy o fanyldeb na 1:10000 gynhyrchu argraff anghywir o hawl tramwy cyhoeddus.

This page is also available in: English