Bioamrywiaeth a Chadernid Ecosystemau

Mae dyletswydd Rhan 1 – Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gosod gofynion i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau cyhoeddus eraill gynnal a gwella bioamrywiaeth a hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau. Mae’r ddyletswydd yn gwneud bioamrywiaeth yn rhan naturiol ac annatod o bolisïau a phrosesau gwneud penderfyniadau mewn awdurdodau cyhoeddus.

This page is also available in: English