Pob cofnod gan Website Administrator

Cais Cynllunio: A190545

Rhif y Cais: A190545 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr Dave Wright
Dyddiad dilysu: 04/07/2019
Cynnig: Cais Deiliaid Tŷ; Demolition of existing garage and erection of an extension.
Lleoliad: Graig, Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post:  SY25 6PF.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

Cais Cynllunio: A190449

Rhif y Cais: A190449 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr John Griffiths
Dyddiad dilysu: 01/08/2019
Cynnig: Cais Llawn; Extension to existing caravan park to include 4 no. touring pitches, 2 no. glamping pods and installation of package treatment plant.
Lleoliad: Gogoyan Caravan Park, Llandewi Brefi, Tregaron.
Côd post:  SY25 6NZ.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

 • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
 • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
 • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
 • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
 • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
 • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
 • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
 • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

HYSBYSIAD CYHOEDDUS – Sedd Wag Achlysurol

CYNGOR CYMUNED LLANDDEWI BREFI

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod yna sedd wâg achlysurol yn y swydd o gynghorydd ar Gyngor Cymuned Llanddewi Brefi.

Medr unrhyw ddeg etholwr yn ardal etholiadol Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi ddymuno etholiad i lenwi’r sedd wâg drwy hysbysiad yn ysgrifenedig wedi ei gyfeirio a’i drosglwyddo i’r Swyddog Canlyniadau yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, ar, neu cyn 07/08/2019.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r rhybudd o wefan Cyngor Sir Ceredigion

PDF Lawrlwytho PDF – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – Rhybudd Cyhoeddus 18-07-2019

Cyfle i ddweud eich dweud am y Cynllun Datblygu Lleol newydd

Dechreuoedd ymgynghoriad ynghylch y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd (LDP2) ar 28 Mehefin 2019.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn croesawu sylwadau oddi wrth y cyhoedd ac unrhyw un sydd â diddordeb neu fudd yn y maes hwn a’i effaith ar Geredigion. 

Ar yr un pryd â’r ymgynghoriad ynghylch y strategaeth a ffefrir, mae’r Cyngor yn cyhoeddi ail wahoddiad i berchnogion tir gyflwyno manylion safleoedd (‘Safleoedd Ymgeisiol’) i’w hystyried fel tir datblygu yng nghyfnod nesaf y cynllun. Yn benodol, byddai’r Cyngor yn croesawu safleoedd sy’n gysylltiedig â’r Canolfannau Gwasanaeth arfaethedig sydd wedi’u rhestru yn y strategaeth a ffefrir. Mae gwybodaeth ynglŷn â’r drefn ar gyfer cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i’w gweld ar wefan y Cyngor.

Bydd yr ymgynghoriad yn para tan hanner dydd ar 12 Medi 2019. I ddarllen fwy, cliciwch yma: http://ow.ly/NmXe50uTsJr

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 10/06/2019

PDF Lawrlwytho PDF

832

Minutes of the Community Council Meeting held on 10th June 2019 at the Community Centre

Present:-
Councillors John Ll Griffiths(Chairman), Caryl Haf Jones (Vice-Chair), Rhodri Evans, Eirwen James, Emmanuel Kincaid, Dafydd Lloyd-Jones.
Also present was PCSO John Evans.

1. Apologies:- 
Councillor Enfys H. Davies and Cllr Lynet Pugh apologised for their inability to attend.

2. Personal 
The Council congratulated Mared Lloyd-Jones on being Deputy Ambassador for the Ceredigion Y.F.C. Congratulations was also given to recital group from Tregaron school for winning in the Urdd National Eisteddfod they were taught by Cllr Enfys H Davies. Also John and Menna Griffiths attended a garden party at Buckingham Palace.
Congratulations was given to Ser Dewi on winning the South Cards Cup.

3. Declaration of Interest
None.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Eirwen James and seconded by Cllr Emmanuel Kincaid the Council authorised the Chairman to sign the minutes of Community Council meeting held on 13th May 2019.
5. Matters arising from the minutes

 1. It was decided that a payment of £50. 00 would be made to Mr Gareth Jones for the Audit for 2108/19.
 2. Cllr Dafydd Lloyd Jones complained about the letter that was received by the Hall Committee requesting the Financial Audit of the Hall, as most of the Councillors are on the Hall Committee.

6.1.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road.

833

c. Road  at Tyncornel.
d. Ruts on Pont Llanio Road.
e. White lines on junction by Ardwyn and Pont Llanio Hill

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.
b. Tree on Pont Llanio Hill.

6.3 Website
a. Nothing new.

6.4 The Pound Garden
Nothing new.

6.5 Defibrillator
Defib A/c £ 1,692.00
Pads Bought £ 71.85
Left in Account £ 1,620.15

6.6 Standing Orders
Council resolved to suspend Standing orders 18 (d) (ii),(iii), &(iv).
and Financial regulation 11.1 (d)
To allow submission of application for grant funding before deadline.

7. Financial Report

Current Account £ 100.00
Business Res A/c £6,367.79   (includes the Defib. a/c)

a. Authorising Payments.

Cllr E. Kincaid Chairmans allowance £ 50.00
E.M.Davies £ 500.00
Hall Committee Phone Bill £ 595.55
 Mr Gareth Jones Audit £ 50.00

b. Paid In

Western Power £ 15.19

834

8. Correspondence.

 1. Income and Expenditure accounts of the Fuel Allotment Charity
 2. A letter from Ceredigion National Eisteddfod for two representatives to attend the Proclamation Ceremony.
 3. Request regarding the Cambrian Mountains discovery map . Would the Council be interested second print themed on the Year of the Great Outdoors 2020.

9. Reports
Cllr Rhodri Evans attended a meeting regarding the swimming pool at Tregaron. Consultation is out now.

10. Matters arising from Ceredigion
The Council were informed that Llangeitho and Llanddewi brefi remain in the same Ward. Cllr Peter Davies is the new Chair of  Ceredigion County Council  and Cllr Gareth Davies is Vice-chair .

b. Planning
None

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee

The Council have been in discussion with B.T. for the Hall Phone and Broadband in regarding taking over the line.

Hall Committee will speak to CAVO regarding getting a lease for the Football pitch for Ser Dewi.

12. Ysgol Henry Richard 3-16

Nothing to report.

13. Cemetery

Clear Soil in Cemetery.

14 Eisteddfod 2020

An invite to the Proclamation Ceremony.

15. New Policy
Will be sorted in the future.

835

16. Any other matter

 1. Bush needs cutting back at 2 Heol y Gorwydd..
 2. Energy workshop 2-7 in the village hall on 18th June..
 3. The Council will have to sign the licence for cutting the trees  down behind the Hall.

17. Flood resilience Group
It was decided that the Chair, Vice-chair, Emmanuel Kincaid and  Eirwen James be on the committee group.

18. Date of next meeting   8th July 2019

19. A special meeting regarding the Grant for Ser Dewi was held at the Community Centre on Monday 24th June 2019

Present: Councillor John Ll Griffiths,(Chair), Caryl H Jones(Vice-chair), Rhodri Evans, Emmanuel Kincaid, Lynet Pugh, Enfys H Davies, Eirwen James, Beth Anthony, Dafydd Lloyd Jones.

1. Apologies

None

2. To apply for Grant for Ser Dewi

The Council agreed to apply for a 100% Grant Funding for Ser Dewi  through Sport Wales Place for Sport Fund.

The application had to be in by Friday 28th June with 3 tenders for the work.

The Grant is needed for improvement to the changing  facilities and referee room.

It was proposed as a motion and all Councillors were unanimous .

 

Date                                     Sign

Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 08/07/2019

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 8fed o Orffenaf 2019 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 10fed o Fehefin 2019. Ac hefyd cadarnhau cofnodion y cyfarfod ar 24 Fehefin 2019.
5 Materion yn codi or Cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Gofaleth Coed a Chloddie.
6.3 Y We.
6.4 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.5 ‘Defibrillator’
6.6 Model Rheolai
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16.
13 Y Fynwent.
14 Eisteddfod 2020.
15 Polisi Newydd.
16 Unrhyw fater arall.
17 Trefnu pwyllgor llifogydd.
18 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi 

Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2019

 

 1. Dyddiad y cyhoeddiad: 27 Mehefin 2019
 2. Bob blwyddyn, mae’r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd â diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn sy’n diweddu ar 31 Mawrth 2019, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:

Mrs E M Davies, Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron. SY23 6UU.

rhwng yr oriau  09:00   a  17:00 ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener

gan ddechrau ar                 1 Gorffenaf 2019

a gorffen ar                   26 Gorffenaf 2019

 1. O 29 Gorffennaf 2019 hyd nes bod yr archwiliad wedi’i gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
 • yr hawl i gwestiynu’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon. Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road, Cardiff, CF11 9UP
 • ac yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwrthwynebu’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf drwy Grant Thornton UK LLP, 11-13 Penhill Road, Cardiff, CF11 9UP.
 • Rhaid rhoi copi o’r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i’r cyngor.
 1. Mae’r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Cofnodion – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 13/05/2019

PDF Lawrlwytho PDF

829

Minutes of the Community Council Meeting held on 13th May 2019 at the Community Centre

Present:-
Councillors John Ll Griffiths(Chairman),  Caryl Haf Jones (Vice-Chair), Rhodri Evans,  Eirwen James,  Enfys H. Davies, Emmanuel Kincaid,  Lynet Pugh.

1. Apologies:- 
Councillor Dafydd Lloyd-Jones ,Cllr Lisa Jones, and Cllr Beth Anthony apologised for their inability to attend.

2. Personal 
The Council congratulated themselves on winning the Talent Competition which was held to raise money for the 2020 Eisteddfod. The Council donated the prize back to the Eisteddfod.  The Council also hope Steffan Evans will soon be better after breaking his arm. Congratulations  was also given to Ser Dewi on their promotion to the 1st division..

3. Declaration of Interest
None.

4. Minutes
On the proposition of Councillor Eirwen James and seconded by Cllr Lynet Pugh the Council authorised the Chairman to sign the minutes of Community Council meeting held on 8th April  2019.
5. Matters arising from the minutes

 1. A letter was sent to Mr Danny Williams regarding the safety of the loads on the logging lorries .

6.1.1 Roads
a. Road widening Pant and Nantdderwen.
b. Work to be done on Quar Road.
c. New Grit Bins.
d. Road  at Tyncornel.
e. Ruts on Pont Llanio Road.

830

6.2 Tree and Boundary Maintenance.
a. Fencing right hand side of Pont Llanio Hill.
b. Tree on Pont Llanio Hill.

6.3 Website
a. Nothing new.

6.4 The Pound Garden
Nothing new.

6.5 Defibrillator
Defib A/c £ 1,692.00
Pads Bought £ 71.85
Left in Account £ 1,620.15

6.6 Standing Orders
Keep going with the One Voice Wales Document.
Chair, Vice- chair, Rhodri Evans, and Emmanuel Kincaid to meet and bring recommendations.

7. Financial Report

Current Account £ 100.00
Business Res A/c £9,670.10   (includes the Defib. a/c)

a. Authorising Payments.

Beddfeini Hafod Funeral £ 450.00
Zurich Insurance £ 339.88
Edwards  (Repair Bus Shelter) £ 2,959.08

b. Paid In

Precept and Grant £ 4,085 34

8. Correspondence.

1. A letter from Cllr Lisa Jones tendering her resignation as her circumstances have changed. The Council will inform Ceredigion. A letter of thanks will be sent to Lisa Jones on behalf of the Council.

9. Reports
Cllr Emmanuel Kincaid attended a One Voice Wales meeting at Aberaeron.

831

10. Matters arising from Ceredigion
The Council were informed that Ceredigion County Council have been looking at recommendations regarding the Music situation in schools.

b. Planning
None

11. Village Hall and Community Centre Trustees Committee
As custodian Trustees of the Hall Committee it is expected to receive yearly audited accounts. Also the Council would like the Phone Bills for the whole year so that the V.A.T. can be claimed back.

12. Ysgol Henry Richard 3-16

Ready Steady Cook was held at the School and it was a big success.

13. Cemetery
Nothing new to report.

14 Eisteddfod 2020
‘Sgen ti Dalent’ was a very successful night.

15. New Policy
Concerns and Complaints Policy is being looked at by the Councillors

16. Any other matter

 1. The Plaque by Hyfrydle needs repainting.
 2. Footpath up by Bronberllan needs trimming . The Council needs to ask Ceredigion County Council for new signs.
 3. A complaint was received regarding the overgrown grass at the field by Y Ddol. The Council decided to send a letter to the owner Mr. D Benjamin.

17. Flood resilience Group
It was decided that the Chair, Vice-chair, Emmanuel Kincaid and  Eirwen James be on the committee group.

18. Date of next meeting   13th May 2019

Signed                                                         Dated

Adroddiad Blynyddol 2017-2018

PDF Lawrlwytho PDF

The following report of the Council’s work during the year 2017/2018 was presented by the clerk:-
Eleven meetings of the Community Council were held during the year, and two extra meetings one for co-opting new Councillors, and one to deal with the boundaries commission.
PCSO Evans also attended several meetings regarding the village.
The Council co-opted 3 new Councillors Cllr Lynet Pugh, Enfys H. Davies and Beth Anthony.
Representatives attended the following meetings during the year:-

 • Fuel allotments Committee,
 • Hall Committee,
 • Tyn Cornel Open Day,
 • Ysgol Henry Richard,
 • Boundaries Commission meeting at Tregaron.
 • Conflict of interest Meeting.

Several matters have been discussed with the Highway Department. There is still a problem with water on the Pont Llanio Road and Quar road. We are looking into purchasing new Grit boxes ready for next Winter. There is still problems with the wrong stone placed back on Pont Llanio bridge. The Council have made sure that all paths are passable. The Council also decided to look into widening the entrance to the car park, and tyding up the bus shelter at Hyfrydle.

The Street lights have been switched back on.

We are also looking into placing the Old School bell in a small tower above the tap on the square. The Council also discussed the matter of Yellow lines around the village.

The Council asked for quotes for putting safe the stones in the Cemetery, this was done by James Memorials.

The Grass at both Cemeteries were cut as usual and the hedge trimmed. The playing field was also cut. The usual footpaths Vicarage, Pebyll, Bronberllan, Gilfach and the footpath by the bridge were cleared and the pound garden was cut and cleared during the summer.

Flowers were planted at the War Memorial and Remembrance Day Service was held as usual The Rev Dafydd Aeron conducted the Service and the Chairman of the Council placed a wreath. We are still ongoing with the application to restore the War Memorial.

It was resolved to Precept for £8000.00 and the Cemetery grant of £3207.00 was forthcoming from Ceredigion County Council. The Council also completed a budget review 2017/18.

The Audit of the Council Accounts for financial year 2016 was completed and passed in October.

The Council renewed their One Voice Wales membership and we had insurance cover from Zurich as their quote was cheaper.

Several request for donations were given Ras Gwyl Dewi, Young Farmers Club, and Gogerddan Hunt.

Several planning applications were looked at and the Council voiced their opinions on some.

The Hall Committee held their Carnival again this year as it was a big success last year.

The Christmas tree was placed on the square over the Christmas period and new lights were bought.

This year there was a competition for the best decorated House or Business in the village and it was very successful also the Fox Hounds display on the Square on Boxing Day like usual.

Christmas dinner was held at Cilgwyn Golf Club.