CYTUNDEB TORRI PORFA 2020

CYMUNED LLANDDEWI BREFI

CYTUNDEB TORRI PORFA 2020

GWAHODDIAD I DENDRO

Gwahoddir tendrau gan Gyngor Cymuned Llanddewi Brefi i dorri porfa a chynnal a chadw llwybrau ar dir a reolir gan y Cyngor.

Rhaid i’r tendrau fod yn llaw’r Clerc erbyn 5yh ar Ddydd Llun, 10 Chwefror 2020 yn ôl y cyfarwyddiadau, yr amodau, y manyleb a’r rhestrau gwaith (“Y Ddogfen Gytundeb”). Mae copiau ar gael gan Glerc y Cyngor:

Mrs M. Davies, Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion. SY25 6UU. 
Ffôn: 01974 298636
E-bost: clerc@llanddewibrefi.org

This page is also available in: English