Capel Bethesda

Capel Bethesda
Gweinidog – Y Parch Carwyn Arthur. Capel ‘Methodistaidd Calfinaidd’ Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Gwasanaeth bob Dydd Sul am 10 o’r gloch y bore.

Henaduriaeth Ceredigion a Gogledd Penfro.

 2016 Gwasanaethau tan y Nadolig:
Hydref 2 i’w gadarnhau
3 Cwrdd Diolchgarwch gyda’r Parch Alun Wyn Dafis (6:30 y.h.)
9 Bugail
16 i’w gadarnhau
23 Bugail
30 Y Parch. Stephen Morgan
Tachwedd 6 Y Parch. Delyth Morgans Phillips
13 Gwasanaeth y Cofio – Capel Bethlehem 10yb
Y Parch. Stephen Morgan
20 Y Parch. Elwyn Pryse
27 Bugail
Rhagfyr 4 Y Parch. John Tudno Williams
11 Gwasanaeth Unedig – Capel Llwynpiod 2yp
Y Parch. Carwyn Arthur
18 Y Parch. Stephen Morgan (te i ddilyn)
Dydd Nadolig Dim gwasanaeth

Members of Capel Bethesda at Coleg y BalaRhai o aelodau Capel Bethesda ar daith ym Myd Mary Jones gyda’r Gweinidog, y Parch Carwyn Arthur. Newydd gael cinio yng Ngholeg y Bala ac ar eu ffordd i Gapel Tegid.

Capel Bethesda 25/09/16 – Newyddion

Neuadd Wen, Heol Pontrhydfendigaid, Tregaron. SY25 6JD.

Danfonwch neges i berchennog y rhestriad

Capel Bethesda


Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn: Saesneg