Ysgolion a Mannau Addoli

Capel Bethesda
Gweinidog – Y Parch Carwyn Arthur. Capel ‘Methodistaidd Calfinaidd’ Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Gwasanaeth bob Dydd Sul am 10 o’r gloch y bore.
The Church in Wales. St David’s Church, Llanddewi Brefi. United Parish of Llanddewi Brefi and Llangeitho. Priest in Charge:
Ysgol Henry Richard
Ysgol 3 – 16 oed ardal Llanddewi Brefi a Thregaron. Pennaeth: Mr Dorian Pugh.