Ysgoldy Llanio

Ysgol Sul anenwadol

Ysgol Sul anenwadol i oedolion sy’n cwrdd bob Dydd Sul am 2 y pnawn. Cyfrwng Cymraeg. Croeso i ddysgwyr. Ysgol Sul i blant ar gael yn ol y galw.

Map Lleoliad
To see this map cookies and javascript must be enabled. If you are still having trouble after having checked both of these please contact us using the link at the top of the page
Ysgoldy Llanio, Llanio, Tregaron. SY25 6UW.

Danfonwch neges i berchennog y rhestriad

Ysgoldy Llanio


This page is also available in: English