Eglwys Dewi Sant, Llanddewi Brefi

St David’s Church, Llanddewi Brefi
Eglwys Dewi Sant, Llanddewi Brefi

The Church in Wales.
St David’s Church, Llanddewi Brefi.
United Parish of Llanddewi Brefi and Llangeitho.
Priest in Charge:

Croeso i wasanaethau’r Pasg
Gwasanaeth Dydd Iau Cablyd yn Eglwys Sant Caron , Tregaron am 7yh.
Gwasanaeth Dydd Gwener y Groglith yn Eglwys Dewi Sant am 2yp
Gwasanaeth Dydd Sul y Pasg am 3.30yp yn Eglwys Dewi Sant.

Mae pob un o’r uchod yn wasanaethau Cymun.

Send Message to listing owner

This page is also available in: English