Capel Bethesda 25/09/16

Members of Bethesda Chapel at Cors Caron
Ar ddydd Sul, Medi 25, bu aelodau o Gapel Bethesda yn cerdded llwybr bordiau Cors Caron gydag aelodau eraill o Ofalaeth Caron i godi arian i’r elusen ŒTearfund¹ (ŒMae Tearfund yn asiantaeth Gristnogol sy’n gweithio ym maes cymorth a datblygu ym mhedwar ban byd i ddileu tlodi ac anghyfiawnder ac i adfer urddas a gobaith yn rhai o gymunedau tlotaf y byd¹). Diolch i bawb a gymerodd rhan ac hefyd i’r noddwyr am eu haelioni.

This page is also available in: English