Ymweliad Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru â Llanddewi Brefi

Ym mis Gorffennaf ymwelodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru â Llanddewi Brefi fel rhan o’i daith flynyddol o gwmpas Cymru. Dechreuodd yr ymweliad gyda gwasanaeth yn Eglwys Dewi Sant lle clywodd ddatganiad gan ddisgyblion Ysgol Henry Richard, Campws Llanddewi Brefi. Wedi iddo alw yn Siop Brefi fe’i croesawyd i Dafarn y New Inn gan y perchennog, Yvonne Edwards.

  • HRH The Prince of Wales greeting Landlady of The New Inn and Chairman of The Pub is the Hub
Gan mai’r Tywysog yw sylfaenydd ‘Pub is the Hub’, cymdeithas sy’n cefnogi tafarndai gwledig i ehangu eu gwasanaethau fel canolbwynt bywyd cymunedol, fe’i gwahoddwyd i gwrdd â chynrychiolwyr grwoiau lleol sy’n defnyddio’r adnoddau a gynigir yn y New Inn.

  • HRH The Prince of Wales behind the bar at The New Inn, Llanddewi Brefi
Ar ôl iddo dynnu peint iddo’i hun wrth y bar, aeth y Tywysog i gwrdd â staff, teulu a ffrindiau’r perchennog a threuliodd awry n sgwrsio ag aelodau Pub is the Hub , Helfa Gogerddan, Clwb Colomennod Clai Llanddewi Brefi a’r ardal, Syndicad Saethu Fforest a Llanio, y tîm dartiau, y clwb pêl droed lleol Sêr Dewi, y Clwb Ffrindiau, Grŵp Celf Canolbarth Cymru, cynhyrchwyr lleol Caws Hafod ac Alison Williams a’i Jam a Chyffaith yn ogystal â threfnwyr Ras Gŵyl Ddewi.

  • HRH The Prince of Wales meeting members of Llanddewi Brefi WI
Yna fe’i gwahoddwyd i roi’r pwyth olaf yn lliain ford Sefydliad y Merched Llanddewi Brefi a chlywodd sut y bu iddynt wylio Cyfarfod Blynyddol Canmlwyddiant yr NFWI llynedd a readrwyd o’r Neuadd Albert i’r Cwtch drwy gyfrwng technoleg taflunydd, sustem sain a gwasanaeth rhyngrwyd yn y New Inn. Gwnaed hyn yn bosib drwy’r prosiect i ehangu’r dafarn ag ystafell gyfarfod a bwyty gan Pub is the Hub. Mae bellach yn cynnwys taflunydd digidol a sustem sain a noddwyd yn rhannol dan nawdd Cyngor Ceredigion drwy’r Gronfa Buddsoddi mewn Busnesau Bach.

  • HRH The Prince of Wales competing with members of Llanddewi Brefi Young Farmers Club in a Cockerel race in the marquee at The New Inn
Daeth y daith i ben wrth i’r Tywysog gystadlu yn erbyn aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Llanddewi Brefi mewn ras ‘geiliogod’ yn y babell. Roedd plant ysgol y pentref yno i ffarwelio ag ef wrth iddo adael.

Gellir gweld ac archebu lluniau o’r ymweliad yn y New Inn.

This page is also available in: English