Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 24/06/2019

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 24ain o Fehefin 2019 yn y Ganolfan am 7.00 o’r gloch.

AGENDA

  1. I dderbyn Ymddiheuriadau.
  2. I drafod cais am grant ar gyfer gwella’r caeau chwarae.

This page is also available in: English