Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 07/09/2020

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor ar y 7fed o Fedi 2020 ar  y we am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu e-bostio web@llanddewibrefi.org i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 Materion personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor ar y 9fed o Fawrth a 24ydd o Awst 2020.
5 Materion yn codi or cofnodion.
6 Adroddiad ariannol a thaliadau.
7 Gohebiaeth.
8 Cynllunio.
9 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
10 Unrhyw fater arall.
11 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English