Sefydliad y Merched Llanddewi Brefi – 04/2016

Welsh Book Quiz

Aelodau Sefydliad y Merched Llanddewi Brefi, Bethan, Eirwen, Llinos a Kitty,
y tim buddugol yng Nghwis Llyfr Cymraeg Ffederasiwn Sefydliad y Merched Ceredigion.
Y llyfr eleni oedd Veritas gan Mari Lisa. Mae’n llyfr gwerth ei ddarllen.

This page is also available in: English