Sefydliad y Merched Llanddewi Brefi – 03/2016

Bu’n gyfnod prysur i aelodau wrth i ni ymroi wrth y prosiect Brodio Lliain Bwrdd a chystadlu yn y cwis llyfrau sirol. Daeth y tim a ddarllenodd y llyfr Cymraeg Veritas gan Mari Lisa yn gyntaf ar draws y Ffederasiwn. Llongyfarchiadau i Bethan, Eirwen, Kitty a Llinos.
Bu’r rhaglen hyd yn hyn yn amrywiol a diddorol. Hyfforddiant Dementia Gyfeillgar gan Sally Corlett o’r pentref; Ffotograffiaeth Tai Coll Cymru gan ein postmon lleol Paul White; cyflwyniad am ardd yr Efail Llanio gan Shelagh a Steve Yeomans a Chawl hyfryd gan Yvonne Edwards yn y New Inn gydag Ann Jones yn rhoi anerchiad i ddilyn am flwyddyn y Canmlwyddiant yn ei rol fel Cadeirydd Ffederasiynau SyM Cymru. Roedd wedi paratoi gosodiadau blodau yn wobrau raffl a chafwyd noson i’w chofio. Diddorol yw nodi na fu rhaid mynd ymhell o gartref i chwilio pob un o’r cyflwynwyr a bod pob un o’r merched yn aelodau yn Sefydliad y Merched Llanddewi Brefi.
Bwyd, blodau, bingo, hanes a harddwch fydd dan sylw yn ein nosweithiau nesaf. Beth am ymuno a ni mewn awyrgylch hamddenol cwbl ddwyieithog. Croeso i chi. Rydym yn cwrdd ar y nos Fercher cyntaf a’r trydydd Nos Fercher bob mis yn y Ganolfan Gymuned yn Llanddewi Brefi am 7.30. Mae manylion pellach ar wefan y pentref.

This page is also available in: English