Neges gan Dr Sion James

Dyma neges gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol Bwrdd Iechyd Hywel Dda, a’r Meddyg Teulu yn Nhregaron, Dr Sion James i drigolion y tair sir a chanolbarth Cymru. Diolch am aros gartref. Mae ein gwasanaethau gofal sylfaenol yn gweithio’n galed i barhau i ddarparu gofal yn ein cymunedau.

“Hoffen ni gymryd y cyfle yma i ddiolch i bawb yn ein timau cymunedol a’n timau gofal sylfaenol am holl ymdrech mae nhw wedi bod yn gwneud yn erbyn COVID-19. Fi’n gwybod chi gyd wedi bod yn gweitho’n galed a chi’n dal i wneud hynny dros penwythnos gwyl y banc.
Hoffwn hefyd ddiolch i’r cyhoedd a’n cleifion am aros adref, am warchod ein NHS ac am arbed bywydau.
Diolch hefyd am ofalu am y bobl mwyaf bregus yn ein cymunedau ni a’u anghenion nhw.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd.”

Dyma neges gan y Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol a'r Meddyg Teulu yn Nhregaron Dr Sion James i drigolion y tair sir a chanolbarth Cymru. Diolch am aros gartref. Mae ein gwasanaethau gofal sylfaenol yn gweithio'n galed i barhau i ddarparu gofal yn ein cymunedau 🩺🩹💊

Posted by Bwrdd Iechyd Hywel Dda on Saturday, 11 April 2020

This page is also available in: English