Ymgynghoriad Gyfyngiadau Parcio 2018

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnig cyflwyno newidiadau i gyfyngiadau parcio yn Llanddewi Brefi a lleoliadau eraill ledled y Sir.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys mapiau, gweler y ddolen ganlynol:

Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2018 Ymgynghoriad

Linc i fap Llanddewi Brefi

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus ar y gorchymyn hwn yn dechrau ar 18 Gorffennaf 2018 ac yn para 21 diwrnod.

Dylid anfon gwrthwynebiadau, gan nodi’r rhesymau ar ffurf ysgrifenedig, i’r cyfeiriad canlynol:

Gwasanaethau Cyfreithiol
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

Mae’n rhaid i unrhyw wrthwynebiad, gan gynnwys y rhesymau am y gwrthwynebiad, ddod i law erbyn 08/08/2018.

This page is also available in: English