Swydd wag – Clerc y Cyngor Cymuned 10/2021

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi Community Council

Hysbyseb Swydd / Job Advert

Clerc / Clerk

18 awr y mis / 18 hours a month

Dyddiad cau / Closing date –

Dydd Gwener, 8 Hydref 2021

Friday, 8 October 2021

Mae disgrifiad swydd ar gael oddi wrth y Clerc, Maureen Davies.

A job description is available from the Clerk, Maureen Davies.

01974 298 636

clerk@llanddewibrefi.org

Ceisiadau trwy lythyr i‘r Clerc.

Applications by letter to the Clerk of the Community Council.

This page is also available in: English