Hysbysiad o oedi wrth gyflwyno cyfrifon ar gyfer archwiliad

Hysbysiad o oedi wrth gyflwyno cyfrifon ar gyfer archwiliad

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi 

Y flwyddyn sy’n diweddu 31 Mawrth 2020

  1. Dyddiad y cyhoeddiad: 16 Mehefin 2020
  2. Oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19), mae’r Cyngor Cymuned wedi gohirio pob cyfarfod cyhoeddus nes y rhoddir rhybudd pellach, ac ni all gymeradwyo datganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 i’w cyflwyno i Archwilydd Cyffredinol Cymru erbyn 30 Mehefin 2020 yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014.

This page is also available in: English