Cau’r Ffyrdd – Llanddewi Brefi

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro

Dim Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys

 Map

Cyf: 206/20
Rhif y Ffordd:

USRN

B4343

47122839

Lleoliad: Ochor Garth Fach, Llanddewi Brefi, Tregaron
Dyddiad ac amser: 28/09/2020 – 30/09/2020

09:30 – 18:00

 
Parhad: Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw/
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith/
24 awr y dydd/ Yn ystod y cyfnod dan sylw
Gwaith: Gwaith Gwasanaeth Dŵr
Ymgeisydd: Amberon ar rhan Dŵr Cymru
Rheswm: I sicrhau diogelwch y cyhoedd

 

This page is also available in: English