Cais Cynllunio: A190990

Rhif y Cais: A190990 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr S Hitchcock
Dyddiad dilysu: 31/01/2020
Cynnig: Cais Llawn; Use of land for siting of six shepherd huts as tourist accommodation; laying of footpath track; creation of parking and turning area; siting of cesspit and siting waste and re-cycling storage.
Lleoliad: Land To The South Of Cox Wood. 262980.82, 255270.98.
Côd post:  SY25 6PB.
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English