Cais Cynllunio: A190084

Rhif y Cais: A190084 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): Mr A Jones
Dyddiad dilysu: 04/02/2019
Cynnig: Cais Llawn – Change of use of outhouse to form extension to dwelling.
Lleoliad: DDOL, LLANDDEWI BREFI, TREGARON.
Côd post: SY25 6RS.
Dyddiad y penderfyniad:  12/04/2019
Penderfyniad:  Caniatawyd gydag Amodau

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English