Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 12/02/2018

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun 12fed o Chwefror 2018 yn y Ganolfan am 7.30 o’r gloch.

AGENDA

1 I dderbyn Ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu buddiannau personol
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor 8fed o Ionawr 2018.
5 Materion yn codi or Cofnodion.
6 Materion Trafod.
6.1 Priffyrdd.
6.2 Y We.
6.3 Gardd gyferbyn a Tanybryn.
6.4 ‘Defibrillator’
6.5 Goleadau Stryd.
7 Adroddiad ariannol.
a I gadarnhau taliadau
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
a Cynllunio; Pencefn Dryscol A170414; Llether Farm A180046
11 Materion yn codi o Bwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard 3-16 Llanddewi Brefi.
13 Y Fynwent.
14 Unrhyw fater arall.
15 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English