Cais Cynllunio: A180046

Rhif y Cais: A180046 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr): The Home Office
Dyddiad dilysu: 30/11/2017
Cynnig: Installation of a 15m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes for the Home Office (overall structure height 16.3m to top of antennas) on land at Llether Farm (Forestry Land), Tregaron, Ceredigion, SY25 8PG (NGR: 272537,253883). The proposal also involves the installation of a foul weather enclosure (2660x2160x2800mm) accommodating the Home Office equipment cabinets; 1No electrical meter cabinet; 1No generator and 1No 1200mm satellite dish on a 2.6m high support pole within a 10mx10m compound surrounded by a 2.4m high mesh fence.
Lleoliad: Llether Farm, Forestry land, Tregaron
Côd post:  SY25 8PG
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio:

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English