Agenda – CCB – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 15/05/2017

PDF Lawrlwytho PDF

CYNGOR CYMUNED LLANDDEWI BREFI

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol o’r Cyngor Nos Lun 15fed o Fai 2017 am 7.30 o’r gloch yn y Ganolfan.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Materion yn codi o cofnodion Cyngor Blynyddol 2015/2016
4 Adroddiad o weithgareddau’r Cyngor yn ystod y Flwyddyn 2016/17
5 I gadarnhau cofnodion Cyfarfod Blynyddol Mai 2016.
6 Adroddiad Ariannol
7 I ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd am flwyddyn 2017/18
8 I ethol Trysorydd
9 I enwebu cynrychiolydd ar Bwyllgor Y Ganolfan ar Cae Chwarae
10 I benderfynu ‘allowance’ y Cadeirydd.
11 Unrhyw fater arall

This page is also available in: English