Swydd wag – Clerc y Cyngor Cymuned 12/2021

Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi Community Council

Hysbyseb Swydd / Job Advert

Clerc / Clerk

18 awr y mis / 18 hours a month

Dyddiad cau / Closing date –

Dydd Llun, 6 Rhagfyr, 2021

Monday, 6 December, 2021

Mae disgrifiad swydd ar gael oddi wrth y Swyddog Ariannol Cyfrifol, Emmanuel Kincaid.

A job description is available from the Responsible Financial Officer, Emmanuel Kincaid.

01974 298728

07974 940687

clerk@llanddewibrefi.org

Ceisiadau trwy lythyr i‘r Swyddog Ariannol Cyfrifol.

Applications by letter to the Responsible Financial Officer, Llanddewi Brefi Community Council, Y Glyn, Llanddewi Brefi, Tregaron. SY25 6RL.

This page is also available in: English