Cais Cynllunio: A210950

Rhif y Cais:A210950 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr):Mr Guto Davies
Dyddiad dilysu:08/11/2021
Cynnig:Cais Llawn – Temporary siting of a caravan for habitation whilst building a dwelling.
Location:Land Adjacent To Bethlehem Chapel Llanddewi Brefi, Tregaron.
Côd post:SY25 6RN
Dyddiad y penderfyniad:22/12/2021
Penderfyniad:Caniatawyd gydag Amodau

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio: 

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English