CYFARFOD CYHOEDDUS – 05/02/2019

Mae’r Cyngor Cymuned wedi trefnu Cyfarfod Cyhoeddus gyda chynrychiolwyr o’r Awdurdod Priffyrdd i drafod pa gamau ataliol a allai fod yn ymarferol ar ôl y difrod llifogydd diweddar yn y pentref.

Er mwyn i’r holl bwyntiau a godwyd gael eu hystyried yn llawn, ac er mwyn sichrau ymateb iddynt yn ystod y cyfarfod, dim ond materion a gyflwynwyd ymlaen llaw y gellir eu hystyried.

Cynhelir y Cyfarfod Nos Fawrth 5ed o Chwefror 2019 yn y Ganolfan Gymunedol am 7.00 yh.

Clerk to the council:
Mrs M. Davies, Brynderwen, Llanddewi Brefi, Tregaron, Ceredigion. SY25 6UU.
Tel: 01974 298836
Email: clerk@llanddewibrefi.org

This page is also available in: English