Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 15/04/2024

Bydd cyfarfod arbennig o’r Cyngor Cymuned yn cael ei gynnal Nos Lun 15 Ebrill 2024 am 7:30pm yn y Ganolfan Gymunedol. Dylai aelodau o’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu o bell anfon neges e-bost web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1. Derbyn ymddiheuriadau
2. Materion personol
3. Datganiadau o ddiddordeb
4. Cyfranogiad y cyhoedd
5. Arolwg Cymunedol Ceredigion 2023 – Cynigion Drafft

a. Cadarnhau penodiadau a chylch gorchwyl y pwyllgor Arolwg Ffiniau.
b. Ystyried opsiynau amgen i’r ffiniau cymunedol a gynigir gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (Ceir rhagor o wybodaeth ar https://www.cffdl.llyw.cymru/arolygon/03-24/ceredigion-community-review-draft-proposals).

L. Zanoni, Clerc i’r Cyngor (ar ran y Cadeirydd)

10/04/2024

This page is also available in: English