Agenda – Pwyllgor Adolygu Ffiniau – Cyngor Cymuned – Llanddewi Brefi – 22/04/2024

Bydd cyfarfod o’r Pwyllgor Adolygu Ffiniau yn cael ei gynnal Nos Lun 22 Ebrill 2024 am 7:30pm yn y Ganolfan Gymunedol. 

AGENDA

  1. Derbyn ymddiheuriadau.
  2. Datganiadau o ddiddordeb.
  3. Adolygu’r Cynigion Drafft Adolygiad Cymunedol Ceredigion gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, ac ystyried ymateb y Cyngor i’r ymgynghoriad drafft, a ddaw i ben ar 13 Mai 2024. (Ceir rhagor o wybodaeth ar https://www.cffdl.llyw.cymru/arolygon/03-24/ceredigion-community-review-draft-proposals) .

L. Zanoni, Clerc                                                                                                                                

17/04/2024                                                                                                            

This page is also available in: English