Cau’r Ffyrdd – Pont Llanio

Noder y ffordd canlynol a fydd ar gau dros dro: 

Mynediad i gerbydau’r gwasanaethau brys:

Map

Cyf: 173/20
Rhif y Ffordd: USRN C1026

47104354


Lleoliad:
Maesyderi, Llanddewi Brefi, Tregaron
Dyddiad ac amser: 24/08/2020 – 28/08/2020 

08:00 – 18:00

Parhad: Yn ddyddiol – Yn ystod y cyfnod dan sylw /
yn ddyddiol –Yn ystod y diwrnod gwaith /
24 awr y dydd / Yn ystod y cyfnod dan sylw
Gwaith: Gwaith Ductio
Ymgeisydd: HT Installations ar rhan/for MJ Quinn
Rheswm: I sicrhau diogelwch y cyhoedd

 

This page is also available in: English