Capel Bethesda

Bydd gwasanaethau Capel Bethesda, Llanddewi Brefi yn ail ddechrau am 10 o’r gloch ar Ddydd Sul Mai 9fed. Cynhelir gwasanaeth ar yr ail a’r pedwerydd Sul yn y mis i ddechrau. Bydd y gwasanaethau yng ngofal ein Gweinidog, y Parch Carwyn Arthur.    Bydd angen gwisgo mwgwd a dilyn canllawiau’r drefn bresennol. Croeso nôl.

This page is also available in: English