Cais Cynllunio: A240225

Rhif y Cais:A240225 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr):Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi
Dyddiad dilysu:09/04/2024
Cynnig:Cais Llawn –
Adeilad storio – estyniad i’r stand pêl-droed ac adeiladu ffos gerrig.
Lleoliad:Maes Hamdden gerllaw Neuadd Bentref Llanddewi Brefi, Tregaron,
Côd post:SY25 6RX
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio: 

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English