Cais Cynllunio: A230333

Rhif y Cais:A230333 – linc i dogfennau
Ymgeisydd(wyr):Mr D Spooner
Dyddiad dilysu:02/05/2023
Cynnig:Cais Deiliaid Tŷ-
Erection of a two storey extension with roof mounted solar PV array and external central heating boiler.  Demolition and reinstatement of chimney and replacement of external wall render.
Lleoliad:Bryneirian, Llanddewi Brefi, Tregaron
Côd post:SY25 6RL
Dyddiad y penderfyniad:
Penderfyniad:

I weld manylion llawn y ceisiadau cynllunio: 

  • Copïwch y rhif cais o’r rhestr uchod
  • Cliciwch yma i ddilyn y ddolen i wefan Cyngor Sir Ceredigion
  • Gwasgwch ‘Lansio’r Teclyn Chwilio’
  • Teipiwch rif y cais yn y bocs ‘Rhif y Cais Cynllunio’
  • Gwasgwch ‘Chwilio’ ar waelod y dudalen
  • Sgroliwch lawr at ‘Canlyniadau’r chwiliad’ a gwasgwch ar rif y cais sydd wedi ei danlinellu a’I liwio’n las
  • Sgroliwch i’r gwaelod ac ar y dde gwasgwch ‘Edrych ar y dogfennau’
  • Medrwch safio’r dogfennau fel PDF ar eich cyfrifriadur

This page is also available in: English