Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 25/10/2021

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor Nos Lun Hydref 25ain 2021 yn y Ganolfan Gymunedol am 7 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu o bell e-bostio web@llanddewibrefi.org ymlaen llaw i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 Derbyn ymddiheuriadau
2 Materion Personol.
3 Datgan buddiannau personol.
4 Adolygu trefniadau dros dro ar gyfer cyflawni dyletswyddau’r Clerc fel Swyddog Priodol a Swyddog Ariannol Cyfrifol.
5 Cwrdd â’r ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag achlysurol.
6 Pleidleisio ar gyfethol.
7 Datganiad o’r ymgeisydd llwyddiannus a etholwyd yn briodol, a datganiad o dderbyn swydd.
8 Adolygiad o’r gyllideb a ystyried ceisiadau am gymorth ariannol:
  a CFfI – Arddangosfa tân gwyllt.
  b Cylch Ti a Fi.
9 Unrhyw fater arall.
10 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English