Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 13/09/2021

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Cymuned Nos Lun Medi 13eg 2021 ar y we am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu
e-bostio web@llanddewibrefi.org i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheiriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu byddianau personol.
4 Trafod ceisiadau’r ‘lle gwag’.
5 Trafod y ceisiadau am swydd Clerc Y Cyngor Cymuned.
6 I gadarnhau cofnodion y Cyngor Cymuned Awst 9fed 2021.
7 Materion yn codi o’r Cofnodion.
8 Adroddiad Ariannol.
a. I gadarnhau taliadau.
9 Gohebiaeth.
10 Adroddiadau.
11 Materion yn codi o Geredigion.
 b Cynllunio
12 Adroddiad byr am y Neuadd a’r Cae Chwarae.
13 Ysgol Henry Richard.
14 Y Fynwent.
15 Torri porfa-llwybrau.
16 Unrhyw fater arall.
17 Dyddiad y Cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English