Agenda – Cyngor Cymuned – Llanddewi Brefi – 06/06/2017

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir cyfarfod arbennig or Cyngor Cymuned ar y 6ed o Fehefin 2017 yn y Ganolfan.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 Materion personol.
3 Datgelu buddiannau personol.
4 I edrych ar gyfethol aelodau i lenwi’r 3 sedd wag.
5 I drafod rhaglen gwaith y Cyngor 2017-2019 a gwneud awgrymiadau ag adolydiad or gyllideb iw ystyried yn Cyfarfod ar 12/06/17.
6 I adolygu a thrafod y Model Reolau (18.c) a Model reolau ariannol (11.1.g).
7 I enwebu cynrychiolydd ar y Mawndiroedd.
8 Mater Cynllunio  A170270 Pant y Garth.
9 Unrhyw fater arall.

This page is also available in: English