Busnesau a gwasanaethau

Tafarn y Foelallt Arms yw’r dafarn hynaf sy’n weddill ym mhentref Llanddewi Brefi

Ffôn:
01974 298306

Y mae’r feddygfa’n cwmpasu ardal wledig eang sy’n cynnwys Tregaron, Llanddewi Brefi, Cellan, Llangybi, Llangeitho, Penuwch, Bronant. Pontrhydfendigaid, Ysbyty Ystwyth, Ffair Rhos a Chwmystwyth.

Ffôn:
01974 298218
Ffacs:
01974 298207
Siop Brefi

Siop Nwyddau Cyffredinol/ Siop Bapur

Ffôn:
01974 298240
The New Inn

Mae’r New Inn yn Llanddewi Brefi yn cynnig croeso cynnes gydag amrywiaeth eang o gwrw traddodiadol a chynhesrwydd tân glo.

Ffôn:
01974 298452