The New Inn

The New Inn
The New Inn

Mae’r New Inn yn Llanddewi Brefi yn cynnig croeso cynnes gydag amrywiaeth eang o gwrw traddodiadol a chynhesrwydd tân glo.

Dechreuais redeg y dafarn yn 1990 – tafarn deuluol a chymdeithasol yw’r New Inn.
Mae’r New Inn yn enwog am ei lletygarwch a chroeso cynnes. Gallwch hefyd ddibynnu arnom ni am bryd blasus o fwyd cartref, lle’n bosib o gynnyrch lleol a Chymreig. Mae gyda ni amrywiaeth eang o gwrw traddadiadol a chynhesrwydd tân glo.
Yn ystod yr haf, gallwch fwynhau’r ardd gwrw a golygfeydd godidog o Ddyffryn Brefi.

Mae’r Cwtch yn cynnig lleoliad ar gyfer:

 • Dathliadau teuluol neu ben-blwydd
 • Derbyniad Priodas, Bedydd, Te Prynhawn
 • Ciniawau ar gyfer grwpiau neu swper ffurfiol

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • Wi-Fi am ddim a chyfleusterau technoleg
 • Maes Parcio Preifat
 • Gardd
 • Profiad Sinema Blu-ray
 • Taflunydd Digidol a sgrîn
 • Sain Quadraphonic

Mae’r New Inn yn darparu bwyd cartref bob dydd:

 • 11.30yp – 2.30yp (ar wahân i ddydd Llun) â’r agor pob Gwyl y banc
 • 5.30yh – 9.30yh

Gwely a Brecwast ar gael gydol y flwyddyn.
Mae prydau nos ar gael ar gais.

Takeaway Menu 2020

Map Lleoliad:

To see this map cookies and javascript must be enabled. If you are still having trouble after having checked both of these please contact us using the link at the top of the page

Cyfeiriad:
The New Inn, Llanddewi Brefi, Tregaron. SY25 6RS.
Ffôn:
01974 298452
 • The New Inn
 • The New Inn
 • The New Inn

Send Message to listing owner

This page is also available in: English