Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 11/01/2021

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Cymuned ar y 11eg o Ionawr 2021 ar y we am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu
e-bostio web@llanddewibrefi.org i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheiriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu byddianau personol.
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor ar y 14fed o Ragfyr 2020.
5 Materion yn codi o’r Cofnodion.
6 Materion Trafod.
7 Adroddiad Ariannol.
a. I gadarnhau taliadau.
b. Presept ac pendyrfynu Cyllid 2021/22.
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
Adroddiad  archwilio cyfrifon 2019/20.
10 Materion yn codi o Geredigion.
 b Cynllunio
1. A201012 Glamping Pod site yn Caeau ar bwys Pantyfod.
2. A201003 Nantllwyd, Soar y Mynydd, 20mm High lattice mast.
11 Materion yn codi o Pwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard.
13 Y Fynwent.
14 Unrhyw fater arall.
15 Dyddiad y Cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English