Agenda – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 08/02/2021

PDF Lawrlwytho PDF

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Cymuned ar y 8fed o Chwefror 2021 ar y we am 7.30 o’r gloch.

Dylai aelodau’r cyhoedd sy’n dymuno mynychu
e-bostio web@llanddewibrefi.org i ofyn am ddolen i’r cyfarfod.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheiriadau.
2 Materion Personol.
3 Datgelu byddianau personol.
4 I gadarnhau cofnodion y Cyngor ar y 11eg o Ionawr 2021.
5 Materion yn codi o’r Cofnodion.
6 Materion Trafod.
7 Adroddiad Ariannol.
a. I gadarnhau taliadau.
8 Gohebiaeth.
9 Adroddiadau.
10 Materion yn codi o Geredigion.
 b Cynllunio
11 Materion yn codi o Pwyllgor y Neuadd.
12 Ysgol Henry Richard.
13 Y Fynwent.
14 Unrhyw fater arall.
15 Dyddiad y Cyfarfod nesaf.

This page is also available in: English