Agenda – CCB – Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi – 09/05/2016

PDF Lawrlwytho PDF

CYNGOR CYMUNED LLANDDEWI BREFI

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol o’r Cyngor Nos Lun 9fed o Fai 2016 am 7.30 or gloch yn y Ganolfan.

AGENDA

1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 Materion Personol.
3 Materion yn codi o cofnodion Cyngor Blynyddol 2014/2015
4 Adroddiad o weithgareddau’r Cyngor yn ystod y Flwyddyn 2015/16
5 I gadarnhau cofnodion Cyfarfod Blynyddol Mai 2015.
6 Adroddiad Ariannol
7 I ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd am flwyddyn 2016/17
8 I ethol Trysorydd
9 I enwebu cynrychiolydd ar Bwyllgor Y Ganolfan ar Cae Chwarae
10 I enwebu cynrychiolwyr ar Bwyllgor Y Mawndiroedd
11 I benderfynu ‘allowance’ y Cadeirydd.
12 Unrhyw fater arall

This page is also available in: English